Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: better place s.r.o., IČ 044 21 116, se sídlem Na Pustině 1068, Kolín II, zpracovával moje osobní údaje v rozsahu

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení

za účelem

 • využívání služeb Lepšího místa, on-line nástroje pro spolupráci firem s městy a komunitou, Anketomatu, on-line nástroje pro tvorbu anket na míru, a partnerské komunikační platformy Mobilní rozhlas (dále jen partner) a informování o novinkách on-line nástroje Lepší místo, on-line nástroje Anketomat a partnera; přes Lepší místo můžu např. skrze formuláře navrhovat nápady a přihlašovat projekty do kampaní, můžu vyjadřovat svůj názor a preference v anketách, dostávat informace o vývoji kampaní, o které jsem projevil zájem aj. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb a projektů, pro lepší zajištění kulturních a sociálních potřeb apod.,

a to na dobu 5 let.

Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji, že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.

Správce osobních údajů:

better place s.r.o., IČ 044 21 116, se sídlem Na Pustině 1068, Kolín II

Kontaktní údaje správce:

Mgr. Petr Steklý, +420 608 123 013, email: petr.stekly@lepsimisto.cz

Účel zpracování osobních údajů:

využívání služeb on-line nástroje Lepší místo

Právní základ zpracování osobních údajů:

souhlas se zpracováním osobních údajů udělený z důvodu využívání služeb on-line nástroje Lepší místo

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovatelům datových záloh a právním a ekonomickým poradcům správce nebo zpracovatele osobních údajů.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování on-line nástroje Lepší místo. Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Lepšího místa funkční či plně funkční.

Informace správce osobních údajů:

OBECNÉ:

 • Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu
 • máte právo získat přístupke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravusvých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • máte právo na výmazosobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracováníosobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údajeve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 • kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
 • máte právo podat stížnostu Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.

ZVLÁŠTNÍ:

 • Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracováníosobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o novinkách on-line nástroje Lepší místo, on-line nástroje Anketomat a partnera. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.