V pondělí 22. října jsme odstartovali projekt STAVÍME VÁM SEN. Na jeho konci bude splněný sen v hodnotě 100 000 Kč, který zrealizují kluci ze SOŠ a SOU stavební Kolín. V tuto chvíli již známe vítěze a projekt vstoupil do realizační fáze.

ŘEMESLO JE COOL!

Výsledky soutěže

Jonáš a jeho parta

Jonáš

Honza

Vašek

Petr

Dominik

Taras

  • od 22. 10. do 12. 11. 2018 přihlašování projektů
  • 15. 11. 2018 schvalování projektů
  • od 23. 11. 2018 do 10. 12. 2018 probíhá veřejné hlasování na webu Mobilního rozhlasu, partnerském webu pořadatele. Hlasuje veřejnost a dává hlasy jednotlivým schváleným projektům. Hlasovat může kdokoliv. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, které by měl vyčerpat a může je buď dát pouze 1 projektu, nebo je rozdělit mezi více projektů.
  • 12. 12. 2018 vyhlášení vítězného projektu dle výsledků veřejného hlasování.

Více informací k jednotlivým fázím naleznete v bodu č. 4 plné verze podmínek účasti v soutěži.

Jedná se o zkrácenou verzi uváděnou na propagačních materiálech a webové stránce soutěže. Zkrácená verze nenahrazuje plnou verzi! Přihlášením projektu do soutěže vyjadřujete svůj výslovný souhlas s plnou verzí podmínek účasti a zavazuje se ji dodržovat, proto doporučujeme se s ní seznámit – k dispozici je v PDF níže.

  1. Pořadatel soutěže je společnost better place, s.r.o.
  2. Soutěž probíhá od 22. 10. 2018 do 11. 12. 2018 na webu pořadatele – www.lepsimisto.cz.
  3. Účastník soutěže má bydliště v ČR, dosáhl věku min. 18 let, je členem spolku, svazu, nebo klubu s provozovnou či sídlem v Kolíně (využívané prostory mohou být i pronajaté např. od města či školy), za nějž přihlašuje projekt prostřednictvím formuláře „Přihlaste svůj projekt“ na webu pořadatele, a je oprávněn jeho vedením k přihlášení projektu do soutěže a k vystupování jako odpovědná osoba projektu, čímž se stává kontaktní osobou projektu. Jeden spolek, svaz, nebo klub může mít přihlášených více projektů za podmínky, že u všech bude stejný účastník, tj. odpovědná osoba. Definici spolku, svazu a klubu naleznete v plné verzi těchto podmínek.
  4. Pro správné přihlášení projektu do soutěže je nutné uvést název spolku, svazu, nebo klubu s provozovnou či sídlem v Kolíne, jméno a e-mail odpovědné osoby, adresu místa realizace předmětu projektu (ulici, č.p., obec, PSČ), název projektu a popis projektu. Dále přiložit fotodokumentaci předmětu projektu, vypracovaný rámcový rozpočet projektu, jenž představí náklady na materiál v hodnotě 50.000 Kč + DPH a zároveň nezapočítává náklady projektové, stavební a produkční práce. Dle uvážení lze přiložit další detaily projektu.
  5. Výherce, tj. odpovědná osoba vítězného projektu, bude informován o výhře v soutěži nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže na e-mailové adrese, kterou uvedl. Oznámení vítězného projektu veřejnosti bude komunikováno přes sociální sítě a web pořadatele.

Podmínky účasti se řídí platným právním řádem České republiky a osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, více viz plná verze podmínek účasti.

Plná verze pravidel
Tisková zpráva
Plakát
Plakát 2

Výsledky soutěže

Vítězem soutěže STAVÍME VÁM SEN se po mnoha zvratech na předních místech stal projekt PODLAHA VE SPOLEČNÉ KLUBOVNĚ tábornických klubů Oregon, Průzkumník, Stopaři a Utah, kterým tímto moc gratulujeme! Vítěznou lopatu jakožto symbol nadcházející realizace od nás převzala paní Anna Reichlová z Oregonu. Těsně na 2. místě se umístil projekt Zázemí pro mladé přátele přírody okresního mysliveckého spolku Kolín a na 3. místě projekt Ať to sviští na cvičišti Psího útulku Kolín.

Úplné pořadí včetně počtů hlasů a představení 12 soutěžících projektů

Naším projektem je vybudování podlahy ve společné klubovně kolínských spolků T. K. Průzkumník, T. K. Oregon, T. K. Utah a T. K. Stopaři, čímž by téměř 180 dětí a jejich vedoucích získalo dostatečné místo pro svá setkání, hraní her, různá školení, kurzy a workshopy. Zrekonstruováním střechy budovy společné klubovny se nám naskytla možnost rozšířit své aktivity také do prostoru uvolněného podkroví, kde je však nutné kompletně vybudovat novou podlahu, aby mohl vzniknout nový prostor pro děti o ploše více než 110 m2, který by nám velmi pomohl zvlášť v chladných a zimních měsících.

1514 hlasů

Rádi bychom zrekonstruovali herně-vzdělávací místnost pro mládež. Náš spolek pořádá pro žáky základních škol programy lesní pedagogiky, ve kterých zábavnou formou poznávají přírodu. V letošním roce se do našeho programu zapojilo více než 430 žáků z kolínských škol. V případě nepříznivého počasí však potřebujeme dětem zajistit vhodné a příjemné zázemí, které momentálně nemáme. Pomozte nám zrealizovat náš cíl: za každého počasí poskytovat dětem a mládeži informace o přírodě a životním prostředí.

1474 hlasů

V psím útulku máme značný problém s prostorem, kde bychom nerušeně předváděli zájemcům o adopci psy a kde by bylo možné se psy pracovat – základní výcvik, převýchova psů s poruchami chování – a toto poskytnout i zájemcům z řad majitelů psů. Naproti útulku bychom proto velmi uvítali oplocenou plochu 15×15 m, kde bychom mohli tyto psí aktivity provozovat. Postupně bychom plochu doplnili výcvikovými a herními prvky. Takový prostor nám v útulku velmi chybí.

1299 hlasů

Cílem projektu je rozšíření prostor na hraní, vzdělávání a rozvíjení dětí v dětském klubu KidzTown. Klubík je otevřený všem rodinám s dětmi z Kolína a okolí, a protože zájem o něj stále roste, potřebujeme přebudovat stávající sklad a přilehlé WC na společenskou místnost, kde bude dost místa na konání tvořivých dílniček, angličtiny pro nejmenší a dalšího programu pro maminky s dětmi. Díky novému prostoru se budeme moci věnovat více dětem současně, komfortněji a v menších skupinách.

1279 hlasů

V rámci našeho projektu bychom chtěli vybudovat nové toalety namísto stávajících prostor dřevníku a vestavěné skříně, čímž by se zvýšila reprezentativní úroveň objektu, který slouží skautům, dětem i veřejnosti, a posunuli bychom se tak směrem k vybudování celorepublikového skautského centra přímo v centru Kolína.

1032 hlasů

Naším projektem pro kynologický klub bychom rádi realizovali velmi potřebnou celkovou rekonstrukci střechy u odkládacích kotců, která je v současnosti zhotovena z lepenky, ale v důsledku vnějších vlivů počasí a také stáří této střechy již na některých místech neplní zcela svůj účel.

963 hlasů

Vzhledem k tomu, že v současné době akutně řešíme problém s garážováním vojenských terénních vozidel UAZ469CH a GAZ69, které budou součástí expozic Muzea Československé armády, rádi bychom prostřednictvím tohoto projektu vybudovali vrata do prostor muzea, kterými bychom mohli vjíždět s velkými exponáty, a obohatit tak stávající expozice.

854 hlasů

Cílem projektu je rekonstrukce a rozšíření zázemí pro diváky a návštěvníky fotbalového hřiště Štítarského SK. Domníváme se, že po rekonstrukci hrací plochy hřiště v roce 2014 přišel čas zrekonstruovat také zázemí pro diváky – opravit a doplnit lavičky na přírodní tribuně, svah doplnit o schodiště, vybudovat chodník mezi kabinami a hřištěm a doplnit odpadkové koše.

587 hlasů

Rádi bychom v našem tenisovém klubu zajistili kolínským dětem možnost přespání na tenisových kempech, soustředěních apod. Chatky by zároveň sloužily jako zázemí pro sportovce a plnily by i účel pro ostatní hráče a jejich doprovod při mnoha turnajích, které náš klub pořádá. Zároveň by mohly sloužit jako možnost přespání kolínským sportovcům jiných klubů majících své areály v lesoparku Borky.

570 hlasů

Naším projektem bychom rádi opravili nebezpečný balkon na budově sportovního zázemí členů Klubu vodních sportů Kolín – Sandberk. Balkon je v havarijním stavu a ohrožuje bezpečnost příchozích u vchodu do budovy a při průchodu kolem budovy. Budova s balkonem je majetkem města Kolín – náš klub si ji pouze pronajímá.

423 hlasů

Rádi bychom realizovali terénní úpravu přilehlého pozemku volejbalových kurtů, jeho zpevnění a vysvahování a vytvořili zde relaxační zónu pro rodiče a diváky.

341 hlasů

V přistavěné části velkého sálu Muzea Československé armády dochází z důvodu chybějících střešních tašek k zatékání do objektu a k poničení stropu. V současné době proto tyto prostory nemůžeme využít k rozšíření našich expozic. Rádi bychom díky tomuto projektu opravili střechu nad velkým sálem, doplnili chybějící střešní tašky, strhli poničený strop a provedli nezbytnou opravu zdí velkého sálu včetně jejich výmalby.

116 hlasů

Každý hlasující měl k dispozici 3 kladné hlasy, které mohl dát 1 projektu, či je rozdělit mezi více projektů.

A pro zajímavost

V soutěžní části projektu STAVÍME VÁM SEN hlasovalo během 23. 11. – 10. 12. 2018 neuvěřitelných 3 596 lidí, což odpovídá 11% obyvatel Kolína. Každý hlasující měl k dispozici 3 hlasy, které mohl rozdělit libovolně mezi více projektů, či je dát pouze 1 projektu.

Celých 99% hlasujících nám sdělilo, že projekt STAVÍME VÁM SEN považuje za smysluplný a potřebný, což nás velmi potěšilo a motivovalo a věříme, že takovýto projekt určitě nebude poslední. 

Generální partneři:

Partneři: