Stavíme Vám sen2018-11-22T20:37:12+00:00

STAVÍME VÁM SEN

V pondělí 22. října jsme odstartovali projekt STAVÍME VÁM SEN. Na jeho konci bude splněný sen v hodnotě 100 000 Kč, který zrealizují kluci ze SOŠ a SOU stavební Kolín. V tuto chvíli JONÁŠ A JEHO PARTA ze stavebky vyzývají veřejnost, aby podpořila svým hlasem ty projekty, které považuje za nejzajímavější, nejpotřebnější, prostě nejlepší. Právě veřejnost totiž rozhodne, který projekt se bude díky finančním partnerům realizovat.

ŘEMESLO JE COOL!

Jdu hlasovat

Důležité termíny soutěže

  • od 22. 10. do 12. 11. 2018 přihlašování projektů

  • 15. 11. 2018 schvalování projektů

  • od 23. 11. 2018 do 10. 12. 2018 probíhá veřejné hlasování na webu Mobilního rozhlasu, partnerském webu pořadatele. Hlasuje veřejnost a dává hlasy jednotlivým schváleným projektům. Hlasovat může kdokoliv. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, které by měl vyčerpat a může je buď dát pouze 1 projektu, nebo je rozdělit mezi více projektů.

  • 12. 12. 2018 vyhlášení vítězného projektu dle výsledků veřejného hlasování.

Více informací k jednotlivým fázím naleznete v bodu č. 4 plné verze podmínek účasti v soutěži.

Jonáš a jeho parta

Jonáš

Honza

Vašek

Petr

Dominik

Taras

Podmínky účasti v soutěži Stavíme Vám sen

Jedná se o zkrácenou verzi uváděnou na propagačních materiálech a webové stránce soutěže. Zkrácená verze nenahrazuje plnou verzi! Přihlášením projektu do soutěže vyjadřujete svůj výslovný souhlas s plnou verzí podmínek účasti a zavazuje se ji dodržovat, proto doporučujeme se s ní seznámit – k dispozici je v PDF níže.

  1. Pořadatel soutěže je společnost better place, s.r.o.
  2. Soutěž probíhá od 22. 10. 2018 do 11. 12. 2018 na webu pořadatele – www.lepsimisto.cz.
  3. Účastník soutěže má bydliště v ČR, dosáhl věku min. 18 let, je členem spolku, svazu, nebo klubu s provozovnou či sídlem v Kolíně (využívané prostory mohou být i pronajaté např. od města či školy), za nějž přihlašuje projekt prostřednictvím formuláře „Přihlaste svůj projekt“ na webu pořadatele, a je oprávněn jeho vedením k přihlášení projektu do soutěže a k vystupování jako odpovědná osoba projektu, čímž se stává kontaktní osobou projektu. Jeden spolek, svaz, nebo klub může mít přihlášených více projektů za podmínky, že u všech bude stejný účastník, tj. odpovědná osoba. Definici spolku, svazu a klubu naleznete v plné verzi těchto podmínek.
  4. Pro správné přihlášení projektu do soutěže je nutné uvést název spolku, svazu, nebo klubu s provozovnou či sídlem v Kolíne, jméno a e-mail odpovědné osoby, adresu místa realizace předmětu projektu (ulici, č.p., obec, PSČ), název projektu a popis projektu. Dále přiložit fotodokumentaci předmětu projektu, vypracovaný rámcový rozpočet projektu, jenž představí náklady na materiál v hodnotě 50.000 Kč + DPH a zároveň nezapočítává náklady projektové, stavební a produkční práce. Dle uvážení lze přiložit další detaily projektu.
  5. Výherce, tj. odpovědná osoba vítězného projektu, bude informován o výhře v soutěži nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže na e-mailové adrese, kterou uvedl. Oznámení vítězného projektu veřejnosti bude komunikováno přes sociální sítě a web pořadatele.

Podmínky účasti se řídí platným právním řádem České republiky a osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, více viz plná verze podmínek účasti.

Plná verze pravidel
Tisková zpráva
Plakát

Hlasování

Kdy a kde se hlasuje?

Veřejné hlasování soutěže Stavíme Vám sen probíhá od 23. 11. 2018 do 10. 12. 2018 prostřednictvím ankety na webu Mobilního rozhlasu, partnerském webu pořadatele. Hlasovací anketu zobrazíte kliknutím na tlačítko PŘEJÍT K HLASOVÁNÍ.

Kdo a jak může hlasovat?

Hlasovat může kdokoliv. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, které by měl vyčerpat a může je buď dát pouze 1 projektu, nebo je rozdělit mezi více projektů.

Jak jsou hlasy validovány?

Ověření hlasujícího probíhá prostřednictvím zadání telefonního čísla, na které je obratem odeslána SMS s číselným kódem, který je potřeba zadat. Následně je možné realizovat samotné hlasování a potvrdit jej tlačítkem Odeslat odpovědi ankety.

Z každého telefonního čísla je možné hlasovat pouze jednou. Telefonní číslo hlasujícího bude využito výhradně za účelem jeho validace a nezpracovává se k dalším účelům.

Přejít k hlasování

Generální partneři:

Partneři: