en | cs

K tomu, abyste mohli přidat obci mezi své obce, se musíte přihlásit nebo se zaregistrovat.

Zavřít

Kolín

Kolín

Informace o obci

Fotografie  Informace  Mapa 

Odpovědný úřad: Městský úřad Kolín

Lidé z radnice

Petra Krásná
Petra Krásná referentka OSBN
Vladimír Volf
Vladimír Volf vedoucí odd. komunikací, siln. hosp. a spec. stav. úřad
Vít Rakušan
Vít Rakušan starosta města Kolín
Radek Smutný
Radek Smutný vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Josef Michalčík
Josef Michalčík vedoucí odboru správy byt. a nebyt. prostor
Jan Pospíšil
Jan Pospíšil ředitel CEROP
Jana Pešíková
Jana Pešíková vedoucí oddělení památkové péče a vyvlastňovací úřad
Martin Tichý
Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje
Gabriela Malá
Gabriela Malá vedoucí odd. marketingu a propagace
Stanislav Studnička
Stanislav Studnička Vedoucí odboru výstavby - stavební úřad
Tereza Matyášová
Tereza Matyášová referentka odboru životního prostředí a zemědělství
Dagmar Soukupová
Dagmar Soukupová tajemnice MěÚ Kolín
Marcela Rusková
Marcela Rusková referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Alena Krchová
Alena Krchová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Eva Havlíčková
Eva Havlíčková vedoucí oddělení stavebního úřadu
Blanka Mukařovská
Blanka Mukařovská vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
Filip Šádek
Filip Šádek zastupitel města Kolína
Jana Kramářová
Jana Kramářová vedoucí odboru správních činností a přestupků
Petr Nový
Petr Nový referent odboru životního prostředí a zemědělství
Renáta Zemanová
Renáta Zemanová referent odboru životního prostředí a zemědělství
Vladimíra Nováková
Vladimíra Nováková referentka odboru školství, kultury a sportu
Václav Horák
Václav Horák referent oddělení investic, rozvoje a územního plánování
Tomáš Pospěch
Tomáš Pospěch vedoucí odboru obrany a krizového řízení
Petr Villner
Petr Villner vedoucí finančního odboru MěÚ Kolín
Petr Kesner
Petr Kesner vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Petra Kutová
Petra Kutová referent správy veřejných pohřebišť
Monika Pohůnková
Monika Pohůnková vedoucí oddělení hospodářské správy
Michael Kašpar
Michael Kašpar místostarosta města Kolín
Andrea Hronová
Andrea Hronová referent odboru životního prostředí a zemědělství
Tomáš Růžička
Tomáš Růžička místostarosta města Kolín
Bohuš Pelč
Bohuš Pelč referent odboru obrany a krizového řízení
Helena Stará
Helena Stará referentka živnostenského odboru
Martina Hodanová
Martina Hodanová referentka živnostenského odboru
Jana Foffová
Jana Foffová vedoucí správy veřejných pohřebišť
Ing. František Pospíšil
Ing. František Pospíšil vedoucí odboru dopravy MěÚ Kolín
Jan Kokeš, Bc.
Jan Kokeš, Bc. vedoucí oddělení správy městského majetku
Kateřina Klérová
Kateřina Klérová referentka odd. správy městského majetku
Radka Šturmová
Radka Šturmová referentka odd. správy městského majetku