Lepší místo je první on-line i off-line platforma, která je republikově i regionálně čtená. Nabízí příběhy, jak se z obyčejných lidí stali aktivní místní lídři a opinion makeři, jenž spolu s místními firmami a městy mění své okolí k lepšímu. Umožňuje aktivně vyhledávat příležitosti ke zlepšení veřejného prostoru a nabízí konkrétní řešení a data, která umožnují snadno se ucházet o finanční i materiální podporu lidí, firem i radnice.

Stavíme na našich zkušenostech s aplikacemi, s radnicemi, s místními firmami, se školami, s dárci a hlavně s veřejností. Vytváříme kvalitní lokální obsah s vysokou přidanou hodnotou, který komunikujeme pomocí partnerského Mobilního rozhlasu, mediálními partnery a nástroji místních samospráv.

Spojujeme přes 400 měst a obcí. Celkem mluvíme k 120 000 lidem a stále rosteme. Společně vytváříme společensky odpovědnou multimediální platformu pro zlepšení Česka.

To jsme my, nadšenci z Lepšího místa

Petr Steklý

Udává tón i směr. A má to tu na povel.

Petr stojí za současnou vizí a strategií Lepšího místa. A kromě toho dokáže svým nadšením strhnout všechny okolo.

Lucie Kolková

I firmám se vyplatí poznat sílu Lepšího místa.

O to se u nás stará Lucie. Vypátrá a osloví firmy, které vidí smysl i výhody spolupráce s radnicí a obyvateli měst a obcí.

Jana Popková

Úřady s dobrou pověstí.

U nás v Lepším místě úřadům pomáhá Jana. Stará se, aby veřejnost poznala, že úředníkům záleží na lidech. Že jsou odpovědní. A že za to umí vzít.

Míša Kubíčková

Neotřelé dětské nápady nezapadnou!

A naše Míša se o to postará. Nadchne pro věc spoustu dětí a studentů, kteří pak můžou zlepšit svou školu. A taky to dělají. Navíc se při tom učí, že má smysl se zajímat o okolí a být aktivní.

Kamila Drtilová

Každý dobrý skutek musí být po zásluze odměněn.

Podporujeme osvícené zaměstnavatele, aktivní lidi a dobré skutky. A Kamila dokáže zařídit, aby se o takových dověděla co nejširší veřejnost.