Střední školy v Jablonci nad Nisou budou lepším místem! Do II. ročníku soutěžního projektu Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou se zapojily celkem 4 zdejší střední školy. Ty spolu soutěží o finanční podporu Nadace JABLOTRON ve výši 2 x 50.000 korun pro 2 školní projekty.

JDU HLASOVAT

Proč Lepší místo ve škole?

Všechno vždy začíná u dětí a mladých lidí. Je proto důležité právě jim prakticky ukázat, že svět okolo sebe mohou změnit k lepšímu, a to leckdy i vcelku snadno. Žáky učíme reálně přemýšlet a pojmenovat, co by chtěli změnit. Pod naším vedením uvažují, kolik bude zlepšení stát peněz a úsilí, zda je za daných podmínek realizovatelné, či jak jej lze efektivně upravit tak, aby realizovat šlo. Prakticky si vyzkouší nápad obhájit, získat pro něj v okolí podporu a spolupracovat nejen v týmu spolužáků, ale také s učiteli, vedením školy, s městem či dodavatelem. Výsledkem je pak nejen vylepšené prostředí v konkrétní škole a několik splněných snů, ale především školáci, kteří jsou o pěkný kus blíž k sebevědomým občanům.

Startujeme po druhé v Jablonci!

Do projektu Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou se letos zapojily 4 zdejší střední školy:

Video z pilotního projektu Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou 2018

letáček STARTUJEME
TZ – start projektu
letáček HLASUJTE
TZ – veřejné hlasování

Důležité termíny projektu

  • od 11. 11. do 14. 11. 2019 proběhnou vstupy do zapojených středních škol, kdy bude žákům představen soutěžní projekt Lepší místo ve škole, proběhne aktivizační brainstorming možných zlepšení školy a veřejného prostoru a také workshop na téma tvorba prezentace a prezentační dovednosti.
  • od 14. 11. do 9. 12. 2019 probíhá zasílání nápadů na zlepšení.
  • od 10. 12. do 18. 12. 2019 každá zapojená střední škola vybere ze zaslaných nápadů 1 nápad, který zpracuje do projektu, a zašle podklady k veřejnému hlasování.
  • od 8. 1. do 28. 1. 2020 probíhá veřejné hlasování na webu Mobilního rozhlasu, partnerském webu pořadatele. Hlasuje veřejnost a dává hlasy žákovským projektům. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, které by měl vyčerpat a může je buď dát pouze 1 projektu, nebo je rozdělit mezi více projektů.
  • 29. 1. 2020 se koná v Eurocentru Jablonec nad Nisou velké finále aneb Den D. Žákovské týmy z každé zapojené školy prezentují své projekty před nezávislou porotou. Úkolem žáků je představit smysl a přínos prezentovaného projektu, včetně návrhu realizace a rozpočtu. Z počtu hlasů z veřejného hlasování a počtu hlasů udělených porotou vzejdou 2 vítězné projekty a každý získá na svou realizaci finanční podporu 50 000 korun díky finančnímu partneru Nadaci JABLOTRON.

Představení 4 soutěžících projektů

50% celkového hodnocení žákovských projektů tvoří veřejné hlasování a 50% tvoří hlasování poroty. Jak každý hlasující ve VH, tak každý porotce má k dispozici 3 hlasy, které může rozdělit libovolně mezi více žákovských projektů, či je dát pouze 1 projektu.

Jelikož mají zapojené střední školy rozdílné počty žáků, kteří mohou hlasovat a podílet se na získání podpory ve VH, přepočítáváme hlasy získané ve VH dle koeficientu váhy hlasů. Každá škola má přidělen tento koeficient z intervalu (0;1>. Hodnota 1 náleží nejméně početné škole. Všechny ostatní školy tak mají hodnotu koeficientu menší, tudíž čím početnější škola, tím menší je její koeficient váhy hlasů a tím více hlasů musí získat.

Rádi bychom změnili prostor určený k čekání na výuku jazyků a odborných předmětů. V současnosti jsou zde na chodbách instalovány trubky, které slouží ke krátkodobému sezení. Toto řešení není nikterak komfortní, proto žáci častokrát raději sedí na zemi, čeká-li je delší čekání. Naším záměrem je vyměnit stávající sedací trubky za pohodlnější a praktičtější sedačky k sezení.

SPŠT - Sezení na chodbách

V naší škole nemáme jídelnu. Máme pouze místnost, ve které si můžeme ohřát donesené jídlo v jedné mikrovlnné troubě. Místnost není příliš pěkná a jedna mikrovlnka na celou školu nestačí. Chtěli bychom místnost ke stravování a odpočinku vylepšit a zútulnit. Vymalovat, nakoupit lepší vybavení, pořídit více mikrovlnek, přidat relaxační a herní prvky. Vymyslet lepší a funkčnější uspořádání nábytku a přidat prostor pro sdílení informací o škole. Pomozte nám prosím vytvořit prostor, který bude příjemnější a účelnější!

VOŠMO a OA - Relaxační jídelna

Jelikož nemáme prostory, kam bychom si mohli o volné hodině sednout, udělat si pohodlí a popovídat si, tak bychom si přáli ‘relaxační místnost’, ve které bychom uvítali rychlovarnou konvici a mikrovlnnou troubu pro žáky, kteří se nestravují ve školní jídelně nebo si chtějí v průběhu dne udělat vlastní teplý nápoj. Pro tento záměr máme dokonalou nevyužitou učebnu! Aby si hladoví žáci mohli u svého jídla i v klidu sednout, chtěli bychom do naší místnosti pořídit dvě pohovky či křesla, abychom nemuseli dále sedat na schody, osamocené lavičky na školních chodbách, či dokonce venku. Dále bychom moc uvítali nějaké drobné vybavení pro zútulnění našeho společného prostoru – kobereček, malé stolky, květiny apod.

GUB - Studenťárna

Když jsme se společně zamýšleli, co bychom si na naší škole přáli zlepšit, rozhodli jsme se pro nápad, který přijde na mysl snad každému během studia na škole. Každoročně totiž na škole pořádáme výstavy, a to v prostorách bývalých dílen. Je to velký prostor v zahradě školy, jenž má samostatný vchod z ulice. V současnosti je však využívaný pouze občasně a je v poměrně neuspokojivém stavu. Rádi bychom proto prostor pořádně vymalovali a opravili podlahu. Společně bychom tak vytvořili otevřenou školní galerii, ve které bychom mohli organizovat vlastní výstavy a zvát absolventy nebo umělce, kteří nás inspirují!

SSUPŠ a VOŠ - Galerie Dvorek

Hlasování veřejnosti

Kdy a kde se hlasuje?

Veřejné hlasování projektu Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou 2019 probíhá od 8. 1. 2020 do 28. 1. 2020 prostřednictvím ankety na webu Mobilního rozhlasu, partnerském webu organizátora. Hlasovací anketu zobrazíte kliknutím na tlačítko PŘEJÍT K HLASOVÁNÍ.

Kdo a jak může hlasovat?

Hlasovat může kdokoliv. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, které by měl vyčerpat a může je buď dát pouze 1 soutěžícímu žákovskému projektu, nebo je rozdělit mezi více žákovských projektů.

Jak jsou hlasy validovány?

Ověření hlasujícího probíhá prostřednictvím zadání telefonního čísla, na které je obratem odeslána SMS s číselným kódem, který je potřeba zadat. Následně je možné realizovat samotné hlasování a potvrdit jej tlačítkem Odeslat odpovědi ankety.

Z každého telefonního čísla je možné hlasovat pouze jednou. Telefonní číslo hlasujícího bude využito výhradně za účelem jeho validace a nezpracovává se k dalším účelům.

PŘEJÍT K HLASOVÁNÍ

Partneři:

logo společnosti Prostor Plus

realizátor a ideamaker

logo Magistrátu města Jablonec nad Nisou

partner pro participaci žáků a rodičů, investice do škol

logo Nadace Jablotron

hlavní partner projektu, podpora aktivity žáků

logo Libereckého kraje

partner pro participaci žáků a rodičů, investice do škol

logo společnosti Deník.cz

media partner