Střední školy v Jablonci n. N. budou lepším místem! Do II. ročníku soutěžního projektu Lepší místo ve škole Jablonec n. N. se zapojily celkem 4 zdejší střední školy. Ve velkém finále tak soutěžily 4 žákovské projekty a již známe 1. místo, které finančně podpoří 50.000 Kč Nadace JABLOTRON a 2. místo, které společně podpoří 50.000 Kč Magistrát města Jablonec n. N. a Liberecký kraj.

Přejít na vítězné projekty

Proč Lepší místo ve škole?

Všechno vždy začíná u dětí a mladých lidí. Je proto důležité právě jim prakticky ukázat, že svět okolo sebe mohou změnit k lepšímu, a to leckdy i vcelku snadno. Žáky učíme reálně přemýšlet a pojmenovat, co by chtěli změnit. Pod naším vedením uvažují, kolik bude zlepšení stát peněz a úsilí, zda je za daných podmínek realizovatelné, či jak jej lze efektivně upravit tak, aby realizovat šlo. Prakticky si vyzkouší nápad obhájit, získat pro něj v okolí podporu a spolupracovat nejen v týmu spolužáků, ale také s učiteli, vedením školy, s městem či dodavatelem. Výsledkem je pak nejen vylepšené prostředí v konkrétní škole a několik splněných snů, ale především školáci, kteří jsou o pěkný kus blíž k sebevědomým občanům.

Startujeme po druhé v Jablonci!

Do projektu Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou se letos zapojily 4 zdejší střední školy:

Video z pilotního projektu Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou 2018

letáček STARTUJEME
TZ – start projektu
letáček HLASUJTE
TZ – hlasování
TZ – slavnostní vyhlášení

Důležité termíny projektu

  • od 11. 11. do 14. 11. 2019 proběhnou vstupy do zapojených středních škol, kdy bude žákům představen soutěžní projekt Lepší místo ve škole, proběhne aktivizační brainstorming možných zlepšení školy a veřejného prostoru a také workshop na téma tvorba prezentace a prezentační dovednosti.
  • od 14. 11. do 9. 12. 2019 probíhá zasílání nápadů na zlepšení.
  • od 10. 12. do 18. 12. 2019 každá zapojená střední škola vybere ze zaslaných nápadů 1 nápad, který zpracuje do projektu, a zašle podklady k veřejnému hlasování.
  • od 8. 1. do 28. 1. 2020 probíhá veřejné hlasování na webu Mobilního rozhlasu, partnerském webu pořadatele. Hlasuje veřejnost a dává hlasy žákovským projektům. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, které by měl vyčerpat a může je buď dát pouze 1 projektu, nebo je rozdělit mezi více projektů.
  • 29. 1. 2020 se koná v Eurocentru Jablonec nad Nisou velké finále aneb Den D. Žákovské týmy z každé zapojené školy prezentují své projekty před nezávislou porotou. Úkolem žáků je představit smysl a přínos prezentovaného projektu, včetně návrhu realizace a rozpočtu. Z počtu hlasů z veřejného hlasování a počtu hlasů udělených porotou vzejdou 2 vítězné projekty a každý získá na svou realizaci finanční podporu 50 000 korun díky finančnímu partneru Nadaci JABLOTRON.

Vítězné projekty

Dvěma vítězi projektu LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE JABLONEC N. N. 2019 se v závěru napínavého Dne D 29. 1. 2020 staly projekty Společná studentská místnost aneb STUDENŤÁRNA žáků z Gymnázia U Balvanu a Sezení na chodbách žáků ze SPŠT!! První vítězný projekt, zkráceně STUDENŤÁRNA, si vybojoval i ve veřejném hlasování 1. místo. Společně si jej připravilo 9 žáků z 2.A a 3.B a 5 z nich jej pak prezentovalo před porotou. Porota velmi kladně ocenila krom propracovaného rozpočtu také video s 3D vizualizací plánované STUDENŤÁRNY, které obsahovalo položky z rozpočtu, tudíž se jednalo o opravdu věrné znázornění podoby místnosti. Druhý vítězný projekt Sezení na chodbách během hlasování veřejnosti získal 4. místo. Připravilo si jej celkem 5 kluků z M3A a M3B a 2 z nich jej následně představili porotě. Porotu velmi nadchli svým přístupem k realizaci – předali jí technické výkresy řešící aktuální nepohodlné trubkové sezení, na které vymysleli upevnění sedáků, jež plánují sami zkonstruovat a sezení tak realizovat. Krásně tím propojili nabyté znalosti s projektem. Oběma žákovským týmům a jejich školám tímto moc gratulujeme a přejeme hladkou realizaci!

„Mám velkou radost, když vidím, že vám, žákům, tento projekt přinesl obrovskou zkušenost, že máte šanci věci měnit a posouvat je. Všichni jste udělali obrovský kus práce, dali jste se dohromady, chtěli jste pracovat, a to pro dobrou věc, ze které byste měli něco vy, ale především také vaši spolužáci, učitelé, rodiče a budoucí žáci školy. To je to krásné. Díky dnešnímu dni jsem si navíc uvědomil, že nevidím rozdíl mezi školou, kterou zřizuje Magistrát a kterou Liberecký kraj – vy jste prostě naše jablonecké děti, a my vás společně podporovat chceme.” uvedl na závěr velkého finále Mgr. David Mánek z magistrátu

I. vítěz projektu Lepší místo ve škole Jablonec n. N. - STUDENŤÁRNA žáků z Gymnázia u Balvanu
I. vítěz projektu Lepší místo ve škole Jablonec n. N. - STUDENŤÁRNA žáků z Gymnázia u Balvanu
II. vítěz projektu Lepší místo ve škole Jablonec n. N. - Sezení na chodbách žáků ze SPŠT
II. vítěz projektu Lepší místo ve škole Jablonec n. N. - Sezení na chodbách žáků ze SPŠT

Představení a celkové pořadí 4 soutěžících projektů

50% celkového hodnocení žákovských projektů tvoří veřejné hlasování a 50% tvoří hlasování poroty. Jak každý hlasující ve VH, tak každý porotce má k dispozici 3 hlasy, které může rozdělit libovolně mezi více žákovských projektů, či je dát pouze 1 projektu.

Jelikož mají zapojené střední školy rozdílné počty žáků, kteří mohou hlasovat a podílet se na získání podpory ve VH, přepočítáváme hlasy získané ve VH dle koeficientu váhy hlasů. Každá škola má přidělen tento koeficient z intervalu (0;1>. Hodnota 1 náleží nejméně početné škole. Všechny ostatní školy tak mají hodnotu koeficientu menší, tudíž čím početnější škola, tím menší je její koeficient váhy hlasů a tím více hlasů musí získat.

Jelikož nemáme prostory, kam bychom si mohli o volné hodině sednout, udělat si pohodlí a popovídat si, tak bychom si přáli ‘relaxační místnost’, ve které bychom uvítali rychlovarnou konvici a mikrovlnnou troubu pro žáky, kteří se nestravují ve školní jídelně nebo si chtějí v průběhu dne udělat vlastní teplý nápoj. Pro tento záměr máme dokonalou nevyužitou učebnu! Aby si hladoví žáci mohli u svého jídla i v klidu sednout, chtěli bychom do naší místnosti pořídit dvě pohovky či křesla, abychom nemuseli dále sedat na schody, osamocené lavičky na školních chodbách, či dokonce venku. Dále bychom moc uvítali nějaké drobné vybavení pro zútulnění našeho společného prostoru – kobereček, malé stolky, květiny apod.

GUB - Studenťárna

Rádi bychom změnili prostor určený k čekání na výuku jazyků a odborných předmětů. V současnosti jsou zde na chodbách instalovány trubky, které slouží ke krátkodobému sezení. Toto řešení není nikterak komfortní, proto žáci častokrát raději sedí na zemi, čeká-li je delší čekání. Naším záměrem je vyměnit stávající sedací trubky za pohodlnější a praktičtější sedačky k sezení.

SPŠT - Sezení na chodbách

V naší škole nemáme jídelnu. Máme pouze místnost, ve které si můžeme ohřát donesené jídlo v jedné mikrovlnné troubě. Místnost není příliš pěkná a jedna mikrovlnka na celou školu nestačí. Chtěli bychom místnost ke stravování a odpočinku vylepšit a zútulnit. Vymalovat, nakoupit lepší vybavení, pořídit více mikrovlnek, přidat relaxační a herní prvky. Vymyslet lepší a funkčnější uspořádání nábytku a přidat prostor pro sdílení informací o škole. Pomozte nám prosím vytvořit prostor, který bude příjemnější a účelnější!

VOŠMO a OA - Relaxační jídelna

Když jsme se společně zamýšleli, co bychom si na naší škole přáli zlepšit, rozhodli jsme se pro nápad, který přijde na mysl snad každému během studia na škole. Každoročně totiž na škole pořádáme výstavy, a to v prostorách bývalých dílen. Je to velký prostor v zahradě školy, jenž má samostatný vchod z ulice. V současnosti je však využívaný pouze občasně a je v poměrně neuspokojivém stavu. Rádi bychom proto prostor pořádně vymalovali a opravili podlahu. Společně bychom tak vytvořili otevřenou školní galerii, ve které bychom mohli organizovat vlastní výstavy a zvát absolventy nebo umělce, kteří nás inspirují!

SSUPŠ a VOŠ - Galerie Dvorek

Zajímavosti z veřejného hlasování

V projektu Lepší místo ve škole Jablonec n. N. 2019 hlasovalo během 8. 1. – 28. 1. 2020 1379 lidí. Každý hlasující měl k dispozici 3 hlasy, které mohl rozdělit libovolně mezi více žákovských projektů, či je dát pouze 1 projektu. Celkem tak bylo uděleno 3967 hlasů.

graf zastoupení pohlaví hlasujících + nezadáno
graf zastoupení 5 věkových kategorií hlasujících + nezadáno

Výsledky doplňujících otázek v hlasovací anketě 

Jak vnímáte na škále od 0 do 10, že Vaše zapojení a aktivita s cílem změnit Jablonec nad Nisou k lepšímu přinese výsledky?

graf od 0 do 10, jak hlasující vnímají, že jejich aktivita přinese výsledek

Uvítali byste více programů zaměřených na stmelování a budování pozitivní atmosféry ve Vaší třídě či škole (pro rodiče: kterou Vaše dítě navštěvuje)?

graf o vnímání přínosu stmelovacích programů hlasujícími

Partneři

logo společnosti Prostor Plus

realizátor a ideamaker

logo Magistrátu města Jablonec nad Nisou

partner pro participaci žáků a rodičů, investice do škol

logo Nadace Jablotron

hlavní partner projektu, podpora aktivity žáků

logo Libereckého kraje

partner pro participaci žáků a rodičů, investice do škol

logo společnosti Deník.cz

media partner