Lepší Pečky

Vedení města Pečky hledá společně se svými občany dvě priority ve zlepšování veřejného prostoru. MÚ Pečky podpoří 2 a více nápadů, na něž je v rozpočtu města vyhrazena částka 2 x 100 000 Kč.

Zaslat nápad

V pondělí 1. dubna startuje projekt Lepší Pečky. Jak můžete jednoduše přispět ke zlepšení svého města? Napište nám svůj nápad na zlepšení do formuláře níže a odešlete, nebo vyplňte na MÚ Pečky tištěný formulář, který zde bude do 30. 4. k dispozici. Po sesbírání a setřídění všech zaslaných nápadů bude následovat hlasování veřejnosti. Které nápady zvítězí tak rozhodnete i Vy! Městský úřad Pečky podpoří 2 a více nápadů, na něž je v rozpočtu města vyhrazena částka 200 000 Kč. Maximální náklady na 1 nápad jsou 100 000 Kč.

Plná verze pravidel
Tz – Start projektu
Letáček – start projektu
 • Od 1. 4. do 30. 4. zasílejte své nápady na zlepšení.
 • Během 1. 5. – 12. 5. se sejde komise ustanovená vedením města Pečky a projde zaslané nápady, případně vyzve navrhovatele k doplnění, opravě nebo upřesnění nápadů a následně schválí nápady, které budou realizovatelné.
 • Od 15. do 31. 5. hlasujte na webové stránce projektu Lepší Pečky či na MÚ Pečky a podpořte svým hlasem 1 či více nápadů, jejichž blízká realizace Vám dává největší smysl. Hlasovat můžete pouze jednou. V rámci svého hlasování budete moci rozdělit 3 kladné a 1 záporný hlas.
 • Na počátku června proběhne slavnostní vyhlášení vítězných nápadů za přítomnosti vedení města a autorů nejlepších nápadů. Přijďte i Vy udělat radost vítězům na slavnostní vyhlášení!

Jedná se o zkrácenou verzi uváděnou na webové stránce soutěže. Zkrácená verze nenahrazuje plnou verzi! Přihlášením nápadu do soutěže vyjadřujete svůj výslovný souhlas s plnou verzí podmínek účasti a zavazuje se ji dodržovat, proto doporučujeme se s ní seznámit – k dispozici je v PDF výše.

 • Projekt Lepší Pečky probíhá od 1. 4. 2019 do 3. 6. 2019na webu lepsimisto.cz/.
 • V případě potřeby se obracejte na MÚ Pečky: kozakova@pecky.cz, 602 655 451 či se můžete obrátit na Lepší místo: info@lepsimisto.cz.
 • Navrhovatel nápadu na zlepšení může být:
  • fyzická osoba s bydlištěm ve městě Pečky, jež dosáhla věku min. 15 let
  • instituce, spolek, svaz či klub se sídlem či provozovnou ve městě Pečky
 • Navrhovatel může podat 1 a více nápadů na zlepšení.
 • Nápad se zasílá v elektronické podobě prostřednictvím webového formuláře dostupného na lepsimisto.cz/lepsi-pecky, nebo se nápad odevzdává v tištěné podobě na Městském úřadě Pečky; tištěné formuláře jsou na MÚ k dispozici.
 • Pro správné podání nápadu je nutné splnit následující:
  • téma nápadu je libovolné zlepšení života ve městě Pečky
  • uvést kontaktní údaje na navrhovatele: jméno a příjmení / název instituce, spolku, svazu či klubu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • uvést popis nápadu
  • uvést umístění nápadu na území města Pečky
  • podat nápad v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2019
 • Je vhodné, ale nikoliv povinné, přiložit ilustrační fotografii či obrázek pro prezentaci nápadu na webu a ve veřejném hlasování.
 • Dle uvážení lze přiložit další detaily nápadu.

Podmínky účasti se řídí platným právním řádem České republiky a osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, více viz plná verze podmínek účasti.

Zašlete nám svůj nápad na zlepšení města Pečky

Částka na realizaci jednoho nápadu je maximálně 100 000 Kč včetně DPH.

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Zde můžete přiložit ilustrační fotografii či obrázek pro prezentaci nápadu na webu a ve veřejném hlasování, popř. další detaily nápadu.


Partneři: