Vedení města Pečky hledalo společně se svými občany dvě priority ve zlepšování veřejného prostoru. A nalezlo! MÚ Pečky podpoří 2 nápady, na něž je v rozpočtu města vyhrazena částka 2 x 100 000 Kč.

PŘEJÍT NA VÍTĚZNÉ PROJEKTY

V pondělí 1. dubna startuje projekt Lepší Pečky. Jak můžete jednoduše přispět ke zlepšení svého města? Napište nám svůj nápad na zlepšení do formuláře níže a odešlete, nebo vyplňte na MÚ Pečky tištěný formulář, který zde bude do 30. 4. k dispozici. Po sesbírání a setřídění všech zaslaných nápadů bude následovat hlasování veřejnosti. Které nápady zvítězí tak rozhodnete i Vy! Městský úřad Pečky podpoří 2 a více nápadů, na něž je v rozpočtu města vyhrazena částka 200 000 Kč. Maximální náklady na 1 nápad jsou 100 000 Kč.

Plná verze pravidel
Letáček – start projektu
Letáček – veřejné hlasování
Tz – Start projektu
Tz – veřejné hlasování
Tz – slavnostní vyhlášení
 • Od 1. 4. do 30. 4. zasílejte své nápady na zlepšení.
 • Během 1. 5. – 12. 5. se sejde komise ustanovená vedením města Pečky a projde zaslané nápady, případně vyzve navrhovatele k doplnění, opravě nebo upřesnění nápadů a následně schválí nápady, které budou realizovatelné.
 • Od 15. do 31. 5. hlasujte na webové stránce projektu Lepší Pečky a podpořte svým hlasem 1 či více nápadů, jejichž blízká realizace Vám dává největší smysl. Hlasovat můžete pouze jednou. V rámci svého hlasování budete moci rozdělit 3 kladné a 1 záporný hlas. 
 • V pondělí 3. června se dozvíte prostřednictvím sociálních sítí a následně také na webové stránce projektu a v Pečeckých novinách, jak se nápady ve veřejném hlasování umístily a které budou realizovány.
 • 18. června proběhne od 18 hodin slavnostní vyhlášení projektu.

Jedná se o zkrácenou verzi uváděnou na webové stránce soutěže. Zkrácená verze nenahrazuje plnou verzi! Přihlášením nápadu do soutěže vyjadřujete svůj výslovný souhlas s plnou verzí podmínek účasti a zavazuje se ji dodržovat, proto doporučujeme se s ní seznámit – k dispozici je v PDF výše.

 • Projekt Lepší Pečky probíhá od 1. 4. 2019 do 3. 6. 2019 na webu lepsimisto.cz/.
 • V případě potřeby se obracejte na MÚ Pečky: kozakova@pecky.cz, 602 655 451 či se můžete obrátit na Lepší místo: info@lepsimisto.cz.
 • Navrhovatel nápadu na zlepšení může být:
  • fyzická osoba s bydlištěm ve městě Pečky, jež dosáhla věku min. 15 let
  • instituce, spolek, svaz či klub se sídlem či provozovnou ve městě Pečky
 • Navrhovatel může podat 1 a více nápadů na zlepšení.
 • Nápad se zasílá v elektronické podobě prostřednictvím webového formuláře dostupného na lepsimisto.cz/lepsi-pecky, nebo se nápad odevzdává v tištěné podobě na Městském úřadě Pečky; tištěné formuláře jsou na MÚ k dispozici.
 • Pro správné podání nápadu je nutné splnit následující:
  • téma nápadu je libovolné zlepšení života ve městě Pečky
  • uvést kontaktní údaje na navrhovatele: jméno a příjmení / název instituce, spolku, svazu či klubu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • uvést popis nápadu
  • uvést umístění nápadu na území města Pečky
  • podat nápad v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2019
 • Je vhodné, ale nikoliv povinné, přiložit ilustrační fotografii či obrázek pro prezentaci nápadu na webu a ve veřejném hlasování.
 • Dle uvážení lze přiložit další detaily nápadu.

Podmínky účasti se řídí platným právním řádem České republiky a osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, více viz plná verze podmínek účasti.

Vítězné nápady na zlepšení

Dvěma vítěznými nápady projektu LEPŠÍ PEČKY se v závěru napínavého veřejného hlasování s koncem pátku 31. května 2019 staly 2 nápady – Oprava věžních hodin Jubilejního chrámu Mistra Jana Husa s celkem 507 hlasy a Workoutové hřiště s celkem 149 hlasy!

„Jsem nadšená z jednoznačné podpory nápadů jako jsou oprava věžních hodin či workout – mnoho pozitivních hlasů a prakticky žádný nesouhlas. Z čeho mám snad ještě větší radost je míra zapojení obyvatel. Na veřejná jednání zastupitelstva chodí v průměru 10 občanů, a tak nyní moc děkuji všem, co se zapojili a hlasovali, za to, že jste nám ukázali, že vám není lhostejné, kam se budou Pečky rozvíjet, “ uvedla Blanka Kozáková, místostarostka.

Představení a celkové pořadí všech 14 soutěžících nápadů na zlepšení

Každý hlasující mohl v rámci svého hlasování udělit až 3 kladné hlasy jednomu či více nápadům a 1 záporný hlas. Bylo čistě na hlasujícím, jak rozdělí kladné hlasy či zda vůbec udělí hlas záporný.

V Pečkách se nacházejí kromě funkčních věžních hodin na budově radnice také jedny momentálně nefunkční v jižní části Peček. Hodinový stroj, který sestavil pečecký rodák Jindřich Grubský, je ve věži jednoho z památkově chráněných objektů – v Jubilejním chrámu Mistra Jana Husa. Domníváme se, že by stálo za to tyto hodiny znovu rozhýbat nejen jako upomínku na mistrovskou práci pečeckého rodáka, ale i pro praktické využití.

V našem městě je potřeba vytvořit místo pro setkávání mladých lidí, neboť v současnosti mládeži ve věku 10 – 18 let Pečky nabízí jen velmi málo volnočasového vyžití. Navrhuji proto postavit workoutové hřiště s posezením a lavičkami, kde by se mladí mohli scházet a aktivně trávit čas. Něco takového je jistě nákladné a realizace bude na delší čas – bylo by proto super začít umístěním alespoň několika cvičících prvků.

Součástí plánovaného zvelebení a revitalizace pečeckého parku by mohlo být i postavení letního kina, které by jistě ocenili jak děti, tak dospělí.

Sáňkovačka, jež je součástí parku za hasičárnou, by si zasloužila zachránit a revitalizovat pro zimní radovánky dětí. Je zde potřeba zajistit bezpečnější výstup nahoru a zároveň plynulejší sjezd dolů, a to zejména vyrovnáním povrchu.

Bylo by skvělé, kdyby to v Pečkách trochu více žilo a lidé se potkávali. Třeba na akci jako “Pečecké kulturní léto” s místními výrobci, divadlem či lokálními kapelami.

Navrhuji rozmístit po Pečkách na stromy bytelnější klasické houpačky pro mládežníky i dospěláky. Je to skvělý relax a další možné vyžití pro Pečeckou mládež.

Vytvořme si historickou naučnou stezku ke Kandii. Tvrzi, jež stávala na jižním okraji města v blízkosti Hynkova mlýna. Objevme společně jedno z Tajuplných míst Podlipanska. Historii, vykopávky, hroby.

V našem městě chybí naučné tabule nejen pro děti. V parčíku naproti EKO vodě je krásné a zároveň nevyužité místo. U cestičky podél zdi hnízdí kalous ušatý a puštík obecný. Pěkné by zde byly naučné tabule o těchto sovách – jejich popis a zajímavosti – spolu s jejich vyobrazením z kovu nebo ze dřeva. Dále by zde mohly být tabule o místních stromech: bříze, smrku atd. Tabule by mohly být samozřejmě i na jiná témata, např. motýli, brouci, rostliny.

V Pečkách by mohlo být více možností venkovních aktivit, jako třeba hřiště na petang na nějakém zpevněném a vyrovnaném povrchu. Možností, kam jej umístit je spousta. Kolem by se mohlo přidat i několik laviček.

Díky komunitní akci, jež by spojila příjemné – společně strávený čas – s užitečným – výsadbou cibulkových květin, a to stylem „zasaď si svou oblíbenou cibulku“, by mohlo naše město již příští jaro vonět a zářit veselými barvami tulipánů, narcisů, hyacintů nebo třeba i kosatců!

Malé děti by určitě využily pěknou a bytelnou skluzavku u Sokoliště. Kolem by mohlo být posezení pro setkávání se. Do budoucna by se v případě zájmu rozrostlo i o nějaké další herní prvky.

V Pečkách by to obecně chtělo více akcí pro setkávání lidí. Jednou z takových akcí, by mohly být ve smyslu návratu k tradicím třeba Pečecké vepřové hody.

V centru města bychom velmi ocenili nějaké free Wi-Fi plácky, kde bychom se zároveň mohli potkávat, posedět a popovídat si.

Naše město by oživila socha či umělecké dílo, a to vizuálně zajímavá a tematicky propojená s městem. Socha by měla fungovat i jako důvod, proč se přijet podívat právě do Peček a cíleně se na ni jít podívat, a to kupř. na náměstí. Kolem sochy by bylo pěkné vytvořit potkávací místo.

Zajímavosti z veřejného hlasování

V projektu Lepší Pečky hlasovalo během 15. 5. – 31. 5. 2019 418 lidí. Každý hlasující měl k dispozici 3 hlasy kladné, které mohl rozdělit mezi více nápadů na zlepšení, či je dát pouze jednomu nápadu. A zároveň 1 hlas záporný, který mohl ale nemusel využít. Celkem tak bylo uděleno 1389 hlasů, z toho 166 hlasů záporných. Svůj záporný hlas tak uplatnilo 39,7 % hlasujících.

Partneři: