Vedení města Pečky hledá společně se svými občany dvě priority ve zlepšování veřejného prostoru. MÚ Pečky podpoří 2 a více nápadů, na něž je v rozpočtu města vyhrazena částka 2 x 100 000 Kč.

JDU HLASOVAT

V pondělí 1. dubna startuje projekt Lepší Pečky. Jak můžete jednoduše přispět ke zlepšení svého města? Napište nám svůj nápad na zlepšení do formuláře níže a odešlete, nebo vyplňte na MÚ Pečky tištěný formulář, který zde bude do 30. 4. k dispozici. Po sesbírání a setřídění všech zaslaných nápadů bude následovat hlasování veřejnosti. Které nápady zvítězí tak rozhodnete i Vy! Městský úřad Pečky podpoří 2 a více nápadů, na něž je v rozpočtu města vyhrazena částka 200 000 Kč. Maximální náklady na 1 nápad jsou 100 000 Kč.

Plná verze pravidel
Tz – Start projektu
Letáček – start projektu
Letáček – hlasovani
Tz – veřejné hlasování
 • Od 1. 4. do 30. 4. zasílejte své nápady na zlepšení.
 • Během 1. 5. – 12. 5. se sejde komise ustanovená vedením města Pečky a projde zaslané nápady, případně vyzve navrhovatele k doplnění, opravě nebo upřesnění nápadů a následně schválí nápady, které budou realizovatelné.
 • Od 15. do 31. 5. hlasujte na webové stránce projektu Lepší Pečky a podpořte svým hlasem 1 či více nápadů, jejichž blízká realizace Vám dává největší smysl. Hlasovat můžete pouze jednou. V rámci svého hlasování budete moci rozdělit 3 kladné a 1 záporný hlas. 
 • V pondělí 3. června se dozvíte prostřednictvím sociálních sítí a následně také na webové stránce projektu a v Pečeckých novinách, jak se nápady ve veřejném hlasování umístily a které budou realizovány.

Jedná se o zkrácenou verzi uváděnou na webové stránce soutěže. Zkrácená verze nenahrazuje plnou verzi! Přihlášením nápadu do soutěže vyjadřujete svůj výslovný souhlas s plnou verzí podmínek účasti a zavazuje se ji dodržovat, proto doporučujeme se s ní seznámit – k dispozici je v PDF výše.

 • Projekt Lepší Pečky probíhá od 1. 4. 2019 do 3. 6. 2019na webu lepsimisto.cz/.
 • V případě potřeby se obracejte na MÚ Pečky: kozakova@pecky.cz, 602 655 451 či se můžete obrátit na Lepší místo: info@lepsimisto.cz.
 • Navrhovatel nápadu na zlepšení může být:
  • fyzická osoba s bydlištěm ve městě Pečky, jež dosáhla věku min. 15 let
  • instituce, spolek, svaz či klub se sídlem či provozovnou ve městě Pečky
 • Navrhovatel může podat 1 a více nápadů na zlepšení.
 • Nápad se zasílá v elektronické podobě prostřednictvím webového formuláře dostupného na lepsimisto.cz/lepsi-pecky, nebo se nápad odevzdává v tištěné podobě na Městském úřadě Pečky; tištěné formuláře jsou na MÚ k dispozici.
 • Pro správné podání nápadu je nutné splnit následující:
  • téma nápadu je libovolné zlepšení života ve městě Pečky
  • uvést kontaktní údaje na navrhovatele: jméno a příjmení / název instituce, spolku, svazu či klubu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • uvést popis nápadu
  • uvést umístění nápadu na území města Pečky
  • podat nápad v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2019
 • Je vhodné, ale nikoliv povinné, přiložit ilustrační fotografii či obrázek pro prezentaci nápadu na webu a ve veřejném hlasování.
 • Dle uvážení lze přiložit další detaily nápadu.

Podmínky účasti se řídí platným právním řádem České republiky a osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, více viz plná verze podmínek účasti.

Představení soutěžících nápadů na zlepšení

V našem městě je potřeba vytvořit místo pro setkávání mladých lidí, neboť v současnosti mládeži ve věku 10 – 18 let Pečky nabízí jen velmi málo volnočasového vyžití. Navrhuji proto postavit workoutové hřiště s posezením a lavičkami, kde by se mladí mohli scházet a aktivně trávit čas. Něco takového je jistě nákladné a realizace bude na delší čas – bylo by proto super začít umístěním alespoň několika cvičících prvků.

Navrhuji rozmístit po Pečkách na stromy bytelnější klasické houpačky pro mládežníky i dospěláky. Je to skvělý relax a další možné vyžití pro Pečeckou mládež.

V Pečkách by mohlo být více možností venkovních aktivit, jako třeba hřiště na petang na nějakém zpevněném a vyrovnaném povrchu. Možností, kam jej umístit je spousta. Kolem by se mohlo přidat i několik laviček.

V našem městě chybí naučné tabule nejen pro děti. V parčíku naproti EKO vodě je krásné a zároveň nevyužité místo. U cestičky podél zdi hnízdí kalous ušatý a puštík obecný. Pěkné by zde byly naučné tabule o těchto sovách – jejich popis a zajímavosti – spolu s jejich vyobrazením z kovu nebo ze dřeva. Dále by zde mohly být tabule o místních stromech: bříze, smrku atd. Tabule by mohly být samozřejmě i na jiná témata, např. motýli, brouci, rostliny.

Vytvořme si historickou naučnou stezku ke Kandii. Tvrzi, jež stávala na jižním okraji města v blízkosti Hynkova mlýna. Objevme společně jedno z Tajuplných míst Podlipanska. Historii, vykopávky, hroby.

Sáňkovačka, jež je součástí parku za hasičárnou, by si zasloužila zachránit a revitalizovat pro zimní radovánky dětí. Je zde potřeba zajistit bezpečnější výstup nahoru a zároveň plynulejší sjezd dolů, a to zejména vyrovnáním povrchu.

V Pečkách se nacházejí kromě funkčních věžních hodin na budově radnice také jedny momentálně nefunkční v jižní části Peček. Hodinový stroj, který sestavil pečecký rodák Jindřich Grubský, je ve věži jednoho z památkově chráněných objektů – v Jubilejním chrámu Mistra Jana Husa. Domníváme se, že by stálo za to tyto hodiny znovu rozhýbat nejen jako upomínku na mistrovskou práci pečeckého rodáka, ale i pro praktické využití.

Bylo by skvělé, kdyby to v Pečkách trochu více žilo a lidé se potkávali. Třeba na akci jako “Pečecké kulturní léto” s místními výrobci, divadlem či lokálními kapelami.

Naše město by oživila socha či umělecké dílo, a to vizuálně zajímavá a tematicky propojená s městem. Socha by měla fungovat i jako důvod, proč se přijet podívat právě do Peček a cíleně se na ni jít podívat, a to kupř. na náměstí. Kolem sochy by bylo pěkné vytvořit potkávací místo.

V Pečkách by to obecně chtělo více akcí pro setkávání lidí. Jednou z takových akcí, by mohly být ve smyslu návratu k tradicím třeba Pečecké vepřové hody.

Díky komunitní akci, jež by spojila příjemné – společně strávený čas – s užitečným – výsadbou cibulkových květin, a to stylem „zasaď si svou oblíbenou cibulku“, by mohlo naše město již příští jaro vonět a zářit veselými barvami tulipánů, narcisů, hyacintů nebo třeba i kosatců!

V centru města bychom velmi ocenili nějaké free Wi-Fi plácky, kde bychom se zároveň mohli potkávat, posedět a popovídat si.

Součástí plánovaného zvelebení a revitalizace pečeckého parku by mohlo být i postavení letního kina, které by jistě ocenili jak děti, tak dospělí.

Malé děti by určitě využily pěknou a bytelnou skluzavku u Sokoliště. Kolem by mohlo být posezení pro setkávání se. Do budoucna by se v případě zájmu rozrostlo i o nějaké další herní prvky.

Hlasování

Kdy a kde se hlasuje?

Veřejné hlasování projektu Lepší Pečky probíhá od 15. 5. 2019 do 31. 5. 2019 prostřednictvím ankety na webu Mobilního rozhlasu, partnerském webu pořadatele. Hlasovací anketu zobrazíte kliknutím na tlačítko PŘEJÍT K HLASOVÁNÍ.

Kdo a jak může hlasovat?

Hlasovat může kdokoliv. Každý hlasující má k dispozici celkem 3 hlasy kladné a 1 hlas záporný. Není nutné vyčerpat všechny hlasy, kupř. udělit záporný hlas. Zároveň je možné dát všechny kladné hlasy pouze 1 nápadu, nebo je rozdělit mezi více nápadů.

Jak jsou hlasy validovány?

Ověření hlasujícího probíhá prostřednictvím zadání telefonního čísla, na které je obratem odeslána SMS s číselným kódem, který je potřeba zadat. Následně je možné realizovat samotné hlasování a potvrdit jej tlačítkem Odeslat odpovědi ankety.

Z každého telefonního čísla je možné hlasovat pouze jednou. Telefonní číslo hlasujícího bude využito výhradně za účelem jeho validace a nezpracovává se k dalším účelům.

PŘEJÍT K HLASOVÁNÍ

Partneři: