Žáci ze základní školy v Městci Králové přišli s téměř 50 nápady na zlepšení své školy a jejího blízkého okolí! Ve velkém finále soutěžily 4 projekty a již víme, který z nich se za 20 000 korun zrealizuje díky finanční podpoře města Městec Králové!

PŘEJÍT NA VÍTĚZNÝ PROJEKT

Důležité termíny projektu

  • od 22. 10. do 4. 11. 2018 probíhá zasílání nápadů
  • od 5. 11. do 14. 12. 2018 základní škola vybere z nápadů projekty, které bude zpracovávat, a zašle podklady k veřejnému hlasování; proběhne workshop s žáky na téma tvorby prezentace a prezentačních dovedností
  • od 7. 1. do 18. 1. 2019 probíhá veřejné hlasování na webu Mobilního rozhlasu, partnerském webu pořadatele. Hlasuje veřejnost a dává hlasy žákovským projektům. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, které by měl vyčerpat a může je buď dát pouze 1 projektu, nebo je rozdělit mezi více projektů.
  • 21. 1. 2019 se koná v Městci Králové v městském kině Biásek velké finále aneb Den D. Žákovské týmy prezentují vybrané projekty před porotou složenou ze zástupců radnice, základní školy a Lepšího místa. Úkolem žáků je představit smysl a přínos prezentovaného projektu, včetně návrhu rozpočtu. Z počtu hlasů z veřejného hlasování a počtu hlasů udělených porotou vzejde vítězný projekt, který získá finanční podporu 20 000 korun na svou realizaci.
letáček STARTUJEME
letáček HLASUJTE
TZ – start projektu
TZ – slavnostní vyhlášení

Vítězný projekt

Vítězem projektu LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE MĚSTEC KRÁLOVÉ se v závěru napínavého Dne D 21. 1. 2019 stal projekt NÁŠ ŠKOLNÍ PARK, jenž si získal velkou přízeň, celé 2/3 hlasů poroty, a to svým pečlivým zpracováním, kde bylo myšleno na vše. V sále zdejšího městského kina Biásek jej představily dvě mladé slečny, Denisa Vosáhlová a Natálie Vantrubová. Celému jejich týmu tímto moc gratulujeme! Na 2. místě skončila Rekonstrukce altánu. Až 3. bylo Sportovní vybavení, jenž získalo největší podporu ve veřejném hlasování. Posledním se tak stalo Pódium. 

Ředitel školy Petr Novák před předáním vítězného šeku potěšil všechny přítomné slovy:

“To, co jsme tady dnes viděli, bylo inspirativní, a to, že některé projekty nezvítězily, neznamená, že nebudou realizovány.”

Představení a celkové pořadí všech 4 soutěžících projektů

50% celkového hodnocení žákovských projektů tvoří veřejné hlasování a 50% tvoří hlasování poroty. Porotců bylo 5 a každý měl k dispozici 3 hlasy, které mohl rozdělit libovolně mezi více žákovských projektů, či je dát pouze 1 projektu.

Náš školní park chceme doplnit lavičkami a stolem, udělat z něj místo pro všechny ze školy i okolí. Tak, aby sloužil k odpočinku dětem i ostatním, kteří tu mohou trávit svůj volný čas.

Altán na školní zahradě je málo využívaný a není v dobrém stavu. Lavice a židle jsou staré a opotřebované. Proto jsme se rozhodli pro jeho rekonstrukci. Všechnu práci bychom dokázali udělat sami. Dřevo bychom natřeli do tmavě hnědé, dovnitř by se daly tři dlouhé stoly, ke každému dvě lavice, na které by se mohly dát z uzavíratelného boxu polštáře na sezení proti nachlazení. Celý altán by sloužil k relaxaci žáků, klidně i učitelů, o přestávkách, či v létě k učení.

V naší škole máme poněkud zastaralé sportovní vybavení, a tak bychom chtěli pořídit například nové fotbalové míče, které by byly k dispozici i o velké přestávce, dále bychom uvítali nové rozlišováky, tretry na atletiku a nové koše na basketbal, pingpongový stůl na školní hřiště, či nové branky.

Pódium by ZŠ v Městci Králové zviditelnilo. Mohlo by se na něm zpívat, tančit, cvičit, předvádět různá další představení, určitě by se na něm mohly pronášet důležité projevy a v neposlední řadě i vyhlašovat výsledky různých soutěží. Z akcích, které se budou konat, se mohou vybírat peníze, a škola tak bude mít na různé učební pomůcky. Radost z pódia by měli nejen žáci, ale určitě i učitelé a další přátelé školy.

Zajímavosti z veřejného hlasování

V projektu Lepší místo ve škole Městec Králové hlasovalo během 7. 1. – 18. 1. 2019 158 lidí. Každý hlasující měl k dispozici 3 hlasy, které mohl rozdělit libovolně mezi více žákovských projektů, či je dát pouze 1 projektu. Celkem tak bylo uděleno 462 hlasů.

Počet obyv. Městec Králové k 1. 1. 2019 dle MVČR: 2 845

Výsledky doplňujících otázek v hlasovací anketě

Jak vnímáte na škále od -5 do +5, že Vaše zapojení do aktivit s potenciálem změnit Městec Králové k lepšímu zde přinese výsledky?

O dění v místě, kde bydlíme, je potřeba mít přehled a být včasně informováni. Přáli byste si dostávat e-maily o dění v MK a šetřit tak životní prostředí i náklady na plakáty tištěné k akcím a odstávkám a už nepřehlédnout nový Královéměstecký občasník?

Partneři: