Základní školy v Jablonci nad Nisou budou lepším místem! Do soutěžního projektu se zapojilo celkem 7 zdejších základních škol. Ve velkém finále tak soutěžilo 7 žákovských projektů a již víme, které 2 z nich finančně podpoří částkami 2 x 50.000 korun Nadace JABLOTRON.

Přejít na vítězné projekty

Lepší místo ve škole

Všechno vždy začíná u dětí. Je proto důležité právě jim co nejdříve ukázat, že svět okolo sebe mohou změnit k lepšímu a leckdy i snadno. Žáky učíme reálně přemýšlet a pojmenovat, co by chtěli změnit. Pod naším vedením uvažují, kolik bude zlepšení stát peněz a úsilí. Prakticky si vyzkouší nápad obhájit, získat pro něj v okolí podporu, spolupracovat. Výsledkem je pak nejen vylepšené prostředí v konkrétní škole a několik splněných snů, ale především školáci, kteří jsou o pěkný kus blíž k sebevědomým občanům.

Odstartovali jsme poprvé v Jablonci!

Do pilotního projektu Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou se zapojilo celkem 7 zdejších základních škol: ZŠ Antonína Bratršovského, ZŠ Arbesova, ZŠ Kokonín, ZŠ Rýnovice, ZŠ Liberecká, ZŠ Šumava a ZŠ Pasířská.

letáček STARTUJEME
letáček HLASUJTE
TZ – Start Projektu
TZ – hlasování
TZ – Slavnostní vyhlášení

Důležité termíny projektu:

  • od 1. do 19. 11. 2018 probíhá zasílání nápadů
  • od 20. 11. do 7. 12. 2018 každá zapojená základní škola vybere ze svých nápadů 1 projekt, který bude zpracovávat, a zašle podklady k veřejnému hlasování; proběhnou workshopy s žáky všech zapojených škol na téma tvorba prezentace a prezentační dovednosti
  • od 14. 1. do 25. 1. 2019 probíhá veřejné hlasování na webu Mobilního rozhlasu, partnerském webu pořadatele. Hlasuje veřejnost a dává hlasy žákovským projektům. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, které by měl vyčerpat a může je buď dát pouze 1 projektu, nebo je rozdělit mezi více projektů.
  • 30. 1. 2019 se koná v Eurocentru Jablonec nad Nisou velké finále aneb Den D. Žákovské týmy z každé zapojené školy prezentují své projekty před porotou složenou ze zástupců Nadace JABLOTRON, Magistrátu Jablonec n. N. a Jabloneckého deníku. Úkolem žáků je představit smysl a přínos prezentovaného projektu, včetně návrhu rozpočtu. Z počtu hlasů z veřejného hlasování a počtu hlasů udělených porotou vzejdou 2 vítězné projekty. Každý získá na svou realizaci finanční podporu 50 000 korun díky finančnímu partneru Nadaci JABLOTRON.

Vítězné projekty:

Dvěma vítězi projektu LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE JABLONEC NAD NISOU se v závěru napínavého Dne D 30. 1. 2019 staly projekty POHODA a Laboratoř na kolečkách! První vítězný projekt POHODA ZŠ Šumava získal ve veřejném hlasování 5. místo. Společně si jej připravili žáci z 8. a 3. třídy a prezentovali jej Agáta Špačková a Ondřej Faltus z 8.B spolu se Žofií Špačkovou ze 3.B. Porotu velmi mile překvapila sladěná spolupráce právě mezi mladšími a staršími žáky, propracovanost projektu do posledního detailu i pohotové a věcné reakce prezentujících na dotazy poroty. Druhý vítězný projekt Laboratoř na kolečkách ZŠ Antonína Bratršovského si během hlasování veřejnosti vybojoval 1. místo navzdory tomu, že se jedná o projekt nejmenší zapojené základní školy. Připravili si ho žáci ze 7. a 8. třídy a prezentovaly jej Lucie Králová z 8. třídy a Veronika Prousková ze 7. třídy, které porotu potěšily krásným a připraveným projevem. Oběma žákovským týmům a jejich školám tímto moc gratulujeme a přejeme hladkou realizaci!

“Říkám si, kolik je v dnešní době dospělých s klapkami na očích, co říkají, že mládež je stále horší a horší, nic nedělá a kouká jenom do mobilů. Všechny, co takhle mluví, bych rád přivedl sem a ukázal jim všechny ty děti, co tu dneska ukázaly, že se chtějí na něčem podílet, jsou ochotné dát do toho energii a pustit se do toho, byť na konci třeba nevyhrají. To mi přijde úžasné.” uvedl na závěr velkého finále Mgr. Vladimír Stanislav z Nadace JABLOTRON

Představení a celkové pořadí všech 7 soutěžících projektů

50% celkového hodnocení žákovských projektů tvoří veřejné hlasování a 50% tvoří hlasování poroty. Porotců bylo 5. Jak každý hlasující ve VH, tak každý porotce měl k dispozici 3 hlasy, které mohl rozdělit libovolně mezi více žákovských projektů, či je dát pouze 1 projektu.

Jelikož měly zapojené ZŠ rozdílné počty žáků, kteří mohli hlasovat a podílet se na získání podpory ve VH, přepočítáváme hlasy získané ve VH dle koeficientu váhy hlasů. Každá škola má přidělen tento koeficient z intervalu (0;1>. Hodnota 1 náleží nejméně početné škole. Všechny ostatní školy tak mají hodnotu koeficientu menší, tudíž čím početnější škola, tím menší je její koeficient váhy hlasů a tím více hlasů musí získat.

Každý někdy potřebuje Příjemný Odpočinkový Hezký Oddychový Dostupný Azyl. Rádi bychom ten náš vybudovali pro mladší spolužáky dříve, než svoji základku opustíme. Pomozte nám i Vy svými hlasy! Děkujeme.

Naše škola postrádá chemickou laboratoř, kde bychom si mohli vyzkoušet učivo v praxi, proto když se naskytla příležitost projektu, hned jsme po ní “chňapli”. Bohužel škola nemá dostatečné prostory, tak jsme se rozhodli investovat do něčeho méně náročného a to jsou kufříky s potřebami, které se po hodině jednoduše uklidí. Co Vy na to? Podpoříte nás?

Představujeme Vám projekt „V každém je kus dítěte“, díky kterému chceme vytvořit absentující dětské hřiště a místo setkávání a odpočinku pro žáky naší školy. Od tohoto projektu si slibujeme zlepšení vztahů mezi všemi spolužáky. Toto místo bude sloužit nejen malým dětem, ale i starším žákům, kteří mají volnou hodinu mezi vyučováním. Věříme, že díky Vašemu hlasu uděláme prostředí naší školy ještě lepší. Děkujeme!

Lavičky se staly nápadem mnoha žáků, proto bychom jim rádi vyhověli. Žáci si představují lavičky na několika místech školního pozemku. Škola se shodla na výhodách laviček: budou využity před otevřením školy, o velkých přestávkách trávených venku (k učení, jedení svačiny), před odpoledním vyučováním a jako posezení po vyučování. Správa laviček by probíhala během hodin pracovních činností.

Naše škola Pasířská je už stará babička. Pár vrásek jí ubereme, když klub nový otevřeme. Místnost jsme si zvolili, Pasklubem ji nazvali. Ve velké štěstí doufáme, že Vaši přízeň získáme.

Chtěli bychom jezdit do školy na kolech nebo koloběžkách, ale naše škola nemá prostor, kam bychom si je mohli ukládat. A proto potřebujeme boudu, kam si budeme naše kola dávat. Byl by to samozřejmě uzamykatelný přístřešek.

Na naší škole jsme vybrali k vylepšení atrium, kde bychom měli trávit volný čas během velké přestávky. V současném stavu nás to nijak neláká, nechce se nám tam chodit, není to tam hezké a ničím zajímavé. Chtěli bychom se pokusit o to, aby toto místo bylo oblíbenější a bezpečnější pro různé venkovní aktivity. Díky tomuto projektu by se atrium mohlo proměnit na příjemný prostor využitelný od přestávek přes koncerty až po vánoční trhy.

Zajímavosti z veřejného hlasování

V projektu Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou hlasovalo během 14. 1. – 25. 1. 2019 3022 lidí. Každý hlasující měl k dispozici 3 hlasy, které mohl rozdělit libovolně mezi více žákovských projektů, či je dát pouze 1 projektu. Celkem tak bylo uděleno 8820 hlasů.

Výsledky doplňujících otázek v hlasovací anketě 

Jak vnímáte na škále od -5 do +5, že Vaše zapojení a aktivita s cílem změnit Jablonec nad Nisou k lepšímu přinese výsledky?

O dění v místě, kde bydlíme, je potřeba mít přehled a být včasně informováni. Přáli byste si dostávat informace o dění v Jablonci n. N. formou e-mailů, SMS či zpráv v aplikaci a šetřit tak životní prostředí i náklady na tištěné materiály a zároveň nepřehlédnout nové zprávy z Magistrátu?

Partneři: