Žáci přišli s téměř 70 nápady na zlepšení své školy a jejího blízkého okolí! Ve velkém finále soutěžilo 7 projektů a již víme, který z nich se za 50 000 korun zrealizuje díky finanční podpoře společnosti Letiště Brno a.s.

PŘEJÍT NA VÍTĚZNÉ PROJEKTY

Lepší místo ve škole

Všechno vždy začíná u dětí. Je proto důležité právě jim co nejdříve ukázat, že svět okolo sebe mohou změnit k lepšímu a leckdy i snadno. Žáky učíme reálně přemýšlet a pojmenovat, co by chtěli změnit. Pod naším vedením uvažují, kolik bude zlepšení stát peněz a úsilí. Prakticky si vyzkouší nápad obhájit, získat pro něj v okolí podporu, spolupracovat. Výsledkem je pak nejen vylepšené prostředí v konkrétní škole a několik splněných snů, ale především školáci, kteří jsou o pěkný kus blíž k sebevědomým občanům.

Odstartovali jsme poprvé v Brně!

Do pilotního projektu Lepší místo ve škole Brno-Tuřany se zapojila Základní škola Měšťanská se svými třemi budovami – hlavní budovou Měšťanská a dvěma budovami Dvorecká a Požární, jež slouží prvnímu stupni.

letáček STARTUJEME
letáček hlasujte
TZ – START PROJEKTU
TZ – HLASOVÁNÍ
TZ – SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ

Důležité termíny projektu:

  • od 13. 12. 2018 do 11. 1. 2019 probíhá zasílání nápadů
  • od 14. 1. do 20. 2. 2019 ZŠ Měšťanská vybere ze svých nápadů 7 projektů, které budou žáci zpracovávat, a zašle podklady k veřejnému hlasování; proběhnou workshopy s žáky ze všech školních budov na téma tvorba prezentace a prezentační dovednosti
  • od 1. 3. do 10. 3. 2019 probíhá veřejné hlasování na webu Mobilního rozhlasu, partnerském webu pořadatele. Hlasuje veřejnost a dává hlasy žákovským projektům. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, které by měl vyčerpat a může je buď dát pouze 1 projektu, nebo je rozdělit mezi více projektů.
  • 12. 3. 2019 se koná v areálu Letiště Brno a.s. velké finále aneb Den D. Žákovské týmy ze zapojené ZŠ prezentují své projekty před 6 člennou porotou složenou ze zástupců Letiště Brno a.s., Accolade Holding a.s., ÚMČ Brno-Tuřany, ÚMČ Brno-Komín, Magistrátu města Brna a Výboru pro meziregionální vztahy Jihomoravského kraje. Úkolem žáků je představit smysl a přínos prezentovaného projektu, včetně návrhu rozpočtu. Z počtu hlasů z veřejného hlasování a počtu hlasů udělených porotou vzejde 1 vítězný projekt, jenž získá na svou realizaci finanční podporu 50 000 korun.

Vítězné projekty

Vítězem projektu LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE BRNO-TUŘANY se v závěru napínavého Dne D 12. 3. 2019 stal projekt ŠŤASTNÁ ZAHRADA, jenž si získal velkou přízeň, celé 2/3 hlasů poroty. Představili jej žáci ze 4. ročníku sídlící na budově Požární – Bára Schnirchová, Ondra Kroupa a Josefína Matušková. Celému týmu tímto moc gratulujeme!  Druhý skončil projekt Altán nejen pro výuku, který získal největší podporu v hlasování veřejnosti. Třetím se stal projekt Učíme se venku.

Starosta MČ Brno-Tuřany Radomír Vondra povzbudil tvůrce všech projektů před předáním vítězného šeku slovy:

“Velmi mě potěšilo, jak moc se děti projektům věnovaly a jak jim na nich záleží. Překvapilo mě, že se hodně projektů podporovalo. Bylo opravdu cítit to, co dětem chybí. Za sebe tak můžu slíbit, že nevítězné projekty určitě nesmeteme ze stolu a že si s panem ředitelem sedneme a zkusíme najít možnosti, jak i je za nějaký čas zrealizovat.”

Na závěr všechny děti čekala exkurze po areálu tuřanského letiště a do místní hasičské zbrojnice HZSp.

Představení a celkové pořadí všech 7 soutěžících projektů

50% celkového hodnocení žákovských projektů tvoří veřejné hlasování a 50% tvoří hlasování poroty. Porotců bylo 6. Jak každý hlasující ve VH, tak každý porotce měl k dispozici 3 hlasy, které mohl rozdělit libovolně mezi více žákovských projektů, či je dát pouze 1 projektu.

My jsme žáci 4.B a nehrajeme jen pro sebe. Rádi bychom proměnili naši školní zahradu na budově Požární 1 ve šťastnou zahradu. Zažili jsme tu spoustu legrace a pěkných chvilek o přestávkách a odpoledne s družinou. My jsme tu poslední rok, ale je zde spousta místa, co by se dalo lépe využít pro děti, které si tu budou hrát po nás. Přáli bychom si pro ně vyvýšené záhonky pro pěstování kytiček a malé podium s krycí plachtou, kde by se dalo učit nebo představit vzácné návštěvy při zahradní slavnosti. Ohniště a posezení kolem něj, to by byl už poslední zlatý hřebík na kouzelné proměně našeho venkovního ráje.

Pojďme společnými silami zlepšit veřejné prostranství ve dvoře na Tuřanském náměstí! Přáli bychom si vybudovat altán, který by sloužil během dne k realizaci venkovní výuky, do 15:00 hodin pro relaxaci a aktivity družiny a v odpoledních hodinách by byl přístupný veřejnosti. Děkujeme za podporu!

Projekt 5. tříd představuje vybudování zahradního altánu. Tento altán by mohl sloužit střídavě všem třídám v budově na ulici Měšťanské k realizaci výuky během jarních, letních a podzimních měsíců. Stereotypní učení ve třídách bývá někdy vyčerpávající, takže by byl altán výbornou alternativou. Vhodný by byl zejména pro skupinovou práci, projektovou či badatelskou výuku.

Měšťanka GYM by byla posilovna. Nacházela by se místo multimediální učebny. Počítače a stoly s židlemi by byly přestěhovány do jiných učeben, např. do počítačové učebny a SOLE. Do učebny by byl přidán koberec a posilovací stroje jako multifunkční stroje, činky apod. Do posilovny bychom chodili v rámci tělocviku, volných hodin nebo o velkých přestávkách.

Náš projekt je odpočinková místnost. Nacházela by se v dnešní multimediální učebně, která by se vyklidila, aby se tam mohly dát například sedací pytle, polštáře, barová světla a podobně. Do odpočinkové místnosti by se chodilo o přestávkách. Děkujeme za Vaši podporu.

Chceme alespoň pro 1 patro zabudovat venkovní žaluzie, které by se neničily, protože ty současné ve škole jsou již staré a často se ničí. Slunce nám pak mnohdy vadí v soustředění.

Přáli bychom si místnost, kde bychom mohli hrát hry, číst si, či vypracovávat domácí úkoly. A samozřejmě se v ní také učit. Byla by to taková oáza klidu. Kvůli hluku o přestávkách se ani nemůžeme učit na testy, protože se nemůžeme soustředit. V našich představách vypadá trochu jako knihovna. Prostě pohodová místnost.

Zajímavosti z veřejného hlasování

V projektu Lepší místo ve škole Brno-Tuřany hlasovalo během 14. 1. – 25. 1. 2019 7% obyvatel MČ Brno-Tuřany. Každý hlasující měl k dispozici 3 hlasy, které mohl rozdělit libovolně mezi více žákovských projektů, či je dát pouze 1 projektu. Celkem tak bylo uděleno 1071 hlasů.

Partneři: