en | cs

K tomu, abyste mohli změnit stav, přidat popis, přidat návrh řešení nebo komentovat, se musíte přihlásit nebo se zaregistrovat.

Zavřít

TIP byl uzamčen a není již možné měnit jeho stav.

Zavřít

Havarijní stav objektů býv. přádelny

Před
Po
+78

Autor: Vratislav Renner

Vytvořeno: 15.2.2017

V kompetenci: Vratislav Renner

Odpovědný úřad: Městský úřad Slaný

Fotografie  Informace  Mapa  Slaný, Karla Havlíčka Borovského 59/4

Objekty bývalé přádelny od železnice směrem do města jsou v havarijním stavu, částečně již jako rozpadlé. Do objektů i na zbořeniště je volný přístup, hrozí nebezpečí úrazu zejména dětem nebo bezdomovcům. Objekty hyzdí vzhled města.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 21.10.2017, 02:31 - Změna stavu: Vyřešený 21.10.2017, 02:31 Změna stavu: Vyřešený

Mimo předmět tipu je zde poukázáno na liknavost při vyřizování žádosti o památkovou ochranu a zdokumentován stav dotčených objektů. Odpovědní pracovníci památkové péče i vlastník jsou povinni stav znát a musejí znát, byly opakovaně více prokazatelnými způsoby informováni. Veřejnost se neúčastní. Vyřízení žádosti SpS a návrhu komise vázne, stav objektů, zvláště oplocení, jde trvale k horšímu. Je to jiná záležitost. Zchátralé objekty, kvůli kterým by tip podán, byly demolovány. Pozemek je uklizený, buduje se nové oplocení. Tip je vyřešený.

3 Sleduje podnět
Jachym Pesata
karel novák
Dan B.
 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 21.10.2017, 02:31 - Změna stavu: Vyřešený 21.10.2017, 02:31 Změna stavu: Vyřešený

Mimo předmět tipu je zde poukázáno na liknavost při vyřizování žádosti o památkovou ochranu a zdokumentován stav dotčených objektů. Odpovědní pracovníci památkové péče i vlastník jsou povinni stav znát a musejí znát, byly opakovaně více prokazatelnými způsoby informováni. Veřejnost se neúčastní. Vyřízení žádosti SpS a návrhu komise vázne, stav objektů, zvláště oplocení, jde trvale k horšímu. Je to jiná záležitost. Zchátralé objekty, kvůli kterým by tip podán, byly demolovány. Pozemek je uklizený, buduje se nové oplocení. Tip je vyřešený.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 10.10.2017, 22:15 - Změna stavu: V řešení 10.10.2017, 22:15 Změna stavu: V řešení

Demoliční práce se blíží ke konci.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 27.9.2017, 21:40 - Změna stavu: V řešení 27.9.2017, 21:40 Změna stavu: V řešení

Současný stav demoličních prací na fotografii.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 8.9.2017, 20:12 - Změna stavu: V řešení 8.9.2017, 20:12 Změna stavu: V řešení

Práce na demolici pokračují.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 30.8.2017, 23:53 - Změna stavu: V řešení 30.8.2017, 23:53 Změna stavu: V řešení

Konečně ta plánovaná a povolená demolice začala, stavby hyzdící vzhled zmizí. Bohužel, mizí i to, co by mělo zůstat, pokud MK rozhodne o zařazení mezi kulturní památky.

 
Jachym Pesata
Jáchym Pešata 29.8.2017, 00:32 - Změna stavu: V řešení 29.8.2017, 00:32 Změna stavu: V řešení

Několik dní probíhá demolice objektu.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 8.8.2017, 13:30 - Změna stavu: V řešení 8.8.2017, 13:30 Změna stavu: V řešení

Stále je majetek F&S Slaný ničen. Pachatelé této činnosti by měli být zjištěni a potrestáni, ale nejdříve by měl konat vlastník sám. Tak mohu konstatovat, že závadnost jednání je na obou stranách stejná.

Vstupoval jsem neoprávněně na cizí pozemky, již to nedělám, dělat nebudu. Ale na nepravosti poukazovat nepřestanu. Navrhoval jsem vlastníku spolupráci. Rád bych znal, jak bude řešit likvidaci závadného odpadu, jak se postará o stavby navržené k zařazení mezi kulturní památky, jak zajišťuje ochranu svého majetku. V tom posledním jsem mu mohl pomáhat a myslím si, že jsem i pomáhal. Byl jsem nařčen z opačného a vlastník si proti mně najal právníky. Chápu, že mu vadí upozorňování na jeho nedostatky veřejně. To nemuselo být, mohl jsem mu průběžně monitorovaný stav jeho věcí předávat interně. První fotografie, které tu jsou, jsem vlastníku poslal do datové schránky. Na neoprávněný vstup na jeho pozemky mě neupozornil, tak jsem pořizoval další snímky, dokud byl vstup na pozemky volný.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 7.8.2017, 19:32 - Změna stavu: V řešení 7.8.2017, 19:32 Změna stavu: V řešení

Výzvu právního zástupce vlastníka, abych se zdržel zásahů do vlastnického práva jeho klienta, budu respektovat. Od okamžiku zabezpečení vstupu jsem na pozemcích vlastníka nebyl a nemám již potřebu na pozemky vstupovat. Již je na vlastníku, aby jednal podle práva nejen k odstrašování, ale ke splnění svých povinností. Nejsem úřední osobou, jak právní zástupce usuzuje. Bohužel, nemám tak žádné kompetence k tomu, abych vlastníka k čemukoliv donutil. Kdybych byl úřední osobou, mohl bych vstoupit na pozemky vlastníka při kontrolní prohlídce legálně.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 7.8.2017, 19:31 - Změna stavu: V řešení 7.8.2017, 19:31 Změna stavu: V řešení

Majitel areálu mi prostřednictvím právního zástupce sděluje, že moje příspěvky a fotografie podněcují třetí osoby ke vstupu na předmětné pozemky.
Je tomu naopak, svými příspěvky se snažím, aby majitel vstupu třetím osobám na svůj majetek bránil. Fotografiemi jsem dokladoval, že tvrzení majitele o zabezpečení areálu proti vstupu a jeho pravidelných kontrolách bylo nepravdivé. Měl jsem tak snahu na závady upozorňovat a přispět k jejich odstranění.

Jsem rád, že alespoň právní zástupce vlastníka si uvědomuje dětem hrozící riziko újmy na zdraví. Právním zástupcem jsem však nařčen z toho, že jsem mohl děti a nezletilé osoby inspirovat. Myslím si, že dokud byl vstup do areálu v jedom místě zcela otevřený, mohlo malé dítě jen na několik sekund uniknout pozornosti dospělé osoby a z veřejného chodníku několika kroky skončit v otevřené studni, o které osoba o dítě pečující neměla tušení. Majitel se odpovědnosti za možné neštěstí neobával - nikdo tam nemá co pohledávat a navíc je pojištěný. Co by dítěti a jeho rodičům bylo platné, že jde o soukromý majetek a platit bude pojišťovna. Tak jsem naopak svými fotografiemi veřejnost před tímto nebezpečím varoval a snad i přispěl k tomu, že vstup je konečně zabedněný.

Myslím, že prostředky, které věnuje majitel na právníky, aby mě bránili v mém snažení, mohl využít k péči o svůj majetek, který jsem nijak neohrožoval a neohrožuji, starat se o odstranění nebezpečí poškozování životního prostředí a faktického poškozování vzhledu města.

Nyní se vlastník chystá objekty demolovat. Je tak již na čase, aby z odpadu uvnitř areálu vytřídil nebezpečné části a ekologicky je zlikvidoval.

Rovněž by měl plnit nařízení zákona o památkové péči.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 27.7.2017, 12:19 - Změna stavu: V řešení 27.7.2017, 12:19 Změna stavu: V řešení

Majitel vstup zajistil.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 18.7.2017, 11:50 - Změna stavu: V řešení 18.7.2017, 11:50 Změna stavu: V řešení

Dnes 18. 7. MěÚ Slaný na úřední desce vyvěsil veřejnou vyhlášku: "Oznámení o návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č. 123c ul. K.H.Borovského, č. 124c ul. Spojovací, č. 125c ul. U Přádelny, č. 318c ul. Durasova ve Slaném".

Jedná se o úpravu provozu na pozemních komunikacích k zajištění bezpečnosti provozu a pro informovanost řidičů z důvodu provádění demoličních prací firmou F&S Slaný s.r.o - vlastníkem areálu bývalé přádelny.

Zdá se, že zchátralé stavby konečně zmizí.

 
Jachym Pesata
Jáchym Pešata 16.7.2017, 00:57 - Změna stavu: V řešení 16.7.2017, 00:57 Změna stavu: V řešení

Stále stejný stav, v areálů se pohybují lidé bez domova. 15.7.2017

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 11.7.2017, 19:25 - Změna stavu: V řešení 11.7.2017, 19:25 Změna stavu: V řešení

Je část areálu - dvě stavby, část oplocení a parku předmětem zájmu památkářů? Podle Národního památkového ústavu (dále NPÚ) ano.

Ministerstvo kultury na základě podnětu SpS k prohlášení areálu přádelny Ferdinand Přibyl a synové ve Slaném za kulturní památku požádalo dne 10. 8. 2015 NPÚ o posouzení návrhu.

Hodnotitelská komise NPÚ pro projednávání návrhů na prohlášení věcí za kulturní památky Ministerstvu kultury (dále MK) již v listopadu 2015 část návrhu doporučila.
Navrhovaným předmětem ochrany je vila čp. 37 na pozemku parc. st. 74 s domkem správce čp. 159 na pozemku parc. č. st. 294, část parku na pozemku č. p. 337/3, oplocení na pozemcích č. p. 337/3, 337/7, 341/3 a pozemky parc. č. st. 74, parc. č. st. 294 a č. p. 337/3.

MK má již nějaký čas shromážděné dostatečné podklady pro rozhodnutí a rozhodnutí ve věci vypracovává...

Stav objektů navržených za kulturní památky naznačuje, že doporučení NPÚ nemá žádnou váhu.

MK evidentně zaspalo. Spí ještě někdo? Vandalové a zub času určitě ne. Může někdo MK probudit?

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 11.7.2017, 18:23 - Změna stavu: V řešení 11.7.2017, 18:23 Změna stavu: V řešení

Žádná změna k lepšímu...

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 17.6.2017, 01:14 - Změna stavu: V řešení 17.6.2017, 01:14 Změna stavu: V řešení

Zdokumentování současného neuspokojivého stavu v zajištění areálu proti neoprávněnému vstupu a připomínka neřešené skládky obsahující i nebezpečný odpad.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 30.5.2017, 12:34 - Změna stavu: V řešení 30.5.2017, 12:34 Změna stavu: V řešení

Dnes 30. 5. 2017 od 10.00 hod. provedl stavební úřad kontrolní prohlídku areálu za účasti vlastníka a statika. Snad k něčemu pomůže. Ohrožení životního prostředí, zdraví a život osob (i když v cizím, ale přístupném majetku) trvají a zkáza dosud zachovalých staveb pokračuje.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 24.5.2017, 15:13 - Změna stavu: V řešení 24.5.2017, 15:13 Změna stavu: V řešení

V budoucnu možná kulturní památka se stala místem pro řádění vandalů.

I čtvrtý snímek (sice bezcenného objektu) dosvědčuje, že areál proti neoprávněnému vstupu zabezpečený není, na rozdíl od toho, co tvrdí vlastník.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 23.5.2017, 22:32 - Změna stavu: V řešení 23.5.2017, 22:32 Změna stavu: V řešení

Již bez komentáře.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 12.5.2017, 18:47 - Změna stavu: V řešení 12.5.2017, 18:47 Změna stavu: V řešení

Co dodat? Jen se divím, že odpovědné osoby mohou ještě spát.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 5.4.2017, 00:00 - Změna stavu: V řešení 5.4.2017, 00:00 Změna stavu: V řešení

Majitel či správce areálu evidentně není schopen průběžně či trvale zapezpečit chátrající objekty plné závadného dpadu proti volnému vstupu.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 31.3.2017, 21:23 - Změna stavu: V řešení 31.3.2017, 21:23 Změna stavu: V řešení

K uvedeným objektům je vydáno rozhodnutí o odstranění stavby ve lhůtě do 11.7.2018.

Okamžité odstranění stavby nebo její části lze ze zákona nařídit až v okamžiku, kdy ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy památkové péče a sousední stavby, popřípadě může způsobovat jiné škody či ztráty.

K aktuálnímu posouzení současného stavu předmětných staveb SÚ vykoná opakovanou kontrolní prohlídku, přizve vlastníka areálu, odbor životního prostředí a statika k posouzení staveb.

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 16.3.2017, 23:25 - Změna stavu: V řešení 16.3.2017, 23:25 Změna stavu: V řešení

Vlastník areálu Městskému úřadu sdělil, že je oplocení nebo zabezpečení areálu proti běžnému přístupu prováděno a opravováno průběžně, aktuálně dne 6.3.2017 byla zabezpečena dvě místa, která někdo v nedávné době záměrně poškodil, v současnosti je areál z ulice K. H. Borovského nepřístupný.

Poslední část sdělení je v rozporu se skutečností.

Nejde jen o zabezpečení proti vstupu, jde o porušení zákona zanedbáním povinné údržby staveb, o hyzdění vzhledu města, ohrožování životního prostředí skládkou nebezpečného odpadu.

Toto sdělení a fotografie vkládám jako soukromá osoba, pouze za sebe, jako občan města Slaného. Vratislav Renner

 
Vratislav Renner
Vratislav Renner 15.2.2017, 13:13 - Změna stavu: V řešení 15.2.2017, 13:13 Změna stavu: V řešení

Vlastník objektů F & S Slaný s.r.o., Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 11800 Praha 1 bude upozorněn na povinnost povinné údržby a zabezpečení objektů.

 
Vratislav Renner
Vložen nový tip 15.02.2017, 13:03 - Stav Nový

Podnět nemá žádnou diskusi.