en | cs

K tomu, abyste mohli změnit stav, přidat popis, přidat návrh řešení nebo komentovat, se musíte přihlásit nebo se zaregistrovat.

Zavřít

Chybějící přechod/přejezd u cyklostezky v Brně

Autor: Eli

Vytvořeno: 22.2.2013

V kompetenci: administrátor

Odpovědný úřad: "není určeno"

Fotografie  Informace  Mapa  Brno-střed, Zvonařka

Cyklostezka Svitavská ve městě Brně mj. kříží také ulici Hladíkovu/Zvonařka. Jedná se o poměrně frekventovanou ulici (dle Celostátního sčítání dopravy z roku 2010 po ulici Hladíkova projede až 31 436 automobilů denně). Cyklostezka před křížením této ulice končí. Jsou zde umístěny značky s informací, že chodci i cyklisté mají využít přechod pro chodce. Nejbližší přechody jsou však vzdálené cca 150 m. Cyklostezku v teplém období využívají stovky lidí (dle serveru Brno na kole až 500 cyklistů denně).

Eli
Eli 22.2.2013
 

TIP zatím nemá žádnou aktivitu...

8 Sleduje TIP
Hana Kružíková
Michal123
Ondřej Puczok
+5
Ondřej Puczok
puczmeloun 1.8.2013

26. dubna 2011:
Ulice Hladíkova je silnicí I.třídy a příslušným silničním správním úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Probíhají jednání s cílem vyřešit toto problematické křížení.

Brněnské komunikace a.s. vypracovaly projektovou dokumentaci pro zřízení přechodu pro chodce vybaveného světelným signalizačním zařízením. S tímto řešením však vydalo nesouhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako majetkový správce dotčené silnice I/42 a stejně nesouhlasně se vyjádřil i Dopravní inspektorát Policie ČR. Vždy s odkazem na skutečnost, že ulice Hladíkova představuje jednu z nejdůležitějších a také dopravně nejzatíženějších částí VMO a navržené technické řešení by představovalo vysokou míru rizika zhoršení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na VMO.

Na jednání byl též prezentován návrh, jehož podstatou je převedení předmětné cyklostezky závlekem přes silniční křižovatku Hladíkova – Tržní – Charbulova nebo s ohledem na její mezinárodní význam přemostěním silnice I/42.

14.května 2012:
Doposud nebyl vydán souhlas správce komunikace ŘSD ČR. Přemostění nebude realizováno vzhledem k vysokým nárokům na finanční prostředky.

Zatím Vám nemohu dát uspokojivou odpověď. Hledáme možná řešení a dohody s ŘSD ČR (za jakých podmínek apod.)

Ing. Vladimír Bielko (vedoucí odboru dopravy, Magistrát města Brna)

Návštěva MMB v červenci 2013
- Situace se nemění, stále to stojí na neochotě ŘSD a Jihomoravského kraje.
- Alternativní návrhy
-- Most, či podjezd přes silnici (cca. 20 mil.) - nákladné
-- Podjezd pod silničním mostem nad Svitavou - neuskutečnitelné kvůli povodňovým předpisům

Možné řešení? Urgovat úřady, co to jde. Místo je opravdu více než nebezpečné a světelná signalizace je více než dostačující.

Nahlásit
Petr Pokorný
Petr Pokorný 28.2.2013

Vybudování cyklistického přejezdu je zde nezbytné. Ideálně řízeno světelnou signalizací na vyžádání.

Nahlásit
 
Eli
Vložen nový tip 22.02.2013, 09:37 - Stav Nový